Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver - finansiering og investering

Offentlig forvaltning

Sørlandet sykehus HF skal ansette rådgiver med hovedansvar for investeringsprosessen. Foretaket har en årlig investeringsramme på 200-250mnok. Høsten 2023 ble konseptrapport for nytt akuttbygg i Kristiansand godkjent i styret i Helse Sør-Øst. Økonomisk styringsramme for prosjektet er  fastsatt til 1,7 mrd nok.

Vi ser etter deg som har interesse for finansiering og investering. Deg som har god driv og handlingskompetanse og som tiltrekkes av et bredt kunnskapsområde innen virksomhetsstyring, investering, finansiering og økonomiske analyse i en stor kunnskapsorganisasjon.

Som rådgiver vil du samarbeide med store deler av organisasjonen og være sentral i utvikling og kvalitetssikring av det kortsiktige og langsiktige perspektivet i investeringsprosessen. I tillegg sikre virksomhetsrapportering og gevinstrealisering som er en viktig del av foretakets styringsinformasjon. Videre vil du jobbe tett opp mot Helse Sør-Øst for å sikre inngående forståelse for den regionale inntektsmodell, hvor inntekter fordeles etter behov, mobilitet og kostnadsnivå.

Stillingen rapporterer til økonomisjef og byr på en rekke spennende utfordringer og her vil det være gode muligheter for utvikling både faglig, personlig og karrieremessig. 

Se video om SSHF her.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Økonomiutdannelse på høyskole/universitetsnivå
 • Ønskelig med 3-5 års erfaring fra større organisasjoner
 • Erfaring med investeringer og finansiering
 • Erfaring med analyse og rådgivning
 • God ferdighet i bruk av relevante dataverktøy

Personlige egenskaper:

 • God økonomi- og prosessforståelse
 • Erfaring fra å skrive saksfremlegg og lage presentasjoner
 • Evne å trekke frem essensen i analyser
 • Analytisk og strukturert
 • Tilrettelegger, forenkler og pådriver
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Service innstilt

Vi tilbyr:

 • En rekke faglig interessante og komplekse problemstillinger
 • Gode muligheter for utvikling både faglig, personlig og karrieremessig
 • Et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø og dyktige kolleger med lang erfaring
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Meget god pensjonsordning gjennom KLP
 • Fleksible arbeidstidsordninger