Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Rådgiver drift/ vedlikehold boligbygg

Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder. 

Seksjon for Boligbygg er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom.

Boligbygg har det overordnede ansvar og myndighet for forvaltning, planlegging av drift, vedlikehold og utvikling av kommunens boliger/leiligheter. Som ansvarlig myndighet vil seksjonen håndheve forskriftskrav og stille krav til byggverk gjennom prosjekteringsanvisninger. Under dette ligger også ansvar for dokumentasjon og oppgaveorganisering for drift og vedlikehold.

Vi søker etter dyktige medarbeidere til å styrke et allerede sterkt fagmiljø for å møte fremtidige behov og krav. En stadig mer teknisk sammensatt bygningsmasse som stadig vokser i omfang, gjør at fagstaben må styrkes videre.

 

     

Arbeidsoppgaver:

Som vår nye boligforvalter vil du ha ansvar for å registrere og vedlikeholde eiendomssystemet og ivareta grensesnittet mellom eiendomsforvaltning og kontrakts forvaltning. 

 • Drift, vedlikeholdsansvar for de kommunale boligene
 • Utarbeidelse av disposisjonsplan
 • Økonomisk resultatansvar (budsjetter og økonomistyring) for egen portefølje
 • Inneha oversikt og kontroll på egen portefølje (teknisk tilstand, planer)
 • Forvalte og ajourholde egen portefølje gjennom forvaltningssystemet Famac
 • Utarbeide langsiktige FDVU-planer, årlige tiltaksplaner og disposisjons planer.
 • Utarbeide tiltak med kalkyler
 • Utarbeide og iverksette planer for kartlegginger og kontroller/stikkprøver for ulike fag (eks. radon, asbest, legionella, inneklima, sopp, skadedyr, universell utforming, HMS, internkontroll, brannforebygging etc.). Oppfølging av tiltak.
 • Fag- og koordineringsansvar for vedlikeholdsoppdrag/tiltak
 • Stille byggeiers krav til nybygg/prosesser/kvalitet, repr. prosjekteringsanvisninger
 • Ansvar ved overtakelse av bygg, oppfølging av garantiperiode, adm avvik i Famac
 • Ansvar for tekniske anlegg, energibruk, sikkerhet. Samhandling med interne rådgivere
 • Utarbeide grunnlag for politisk behandling av saker knyttet til egen portefølje, identifisere behov
 • Ansvar for tilpasninger av bygg ved behov (uu, utleie, annet)
 • Delta i utarbeidelse av innkjøpsavtaler og anbudsgrunnlag sammen med fagansvarlige, oppfølging
 • Samarbeid og grupper på tvers av enheter og avdelinger, brukerkontakt
 • Rapportering  

Kvalifikasjoner:

 • Byggteknisk kunnskap på minimum fagarbeidernivå (fag- og/ eller svennebrev).
 • Fordel med erfaring fra eiendomsforvaltning
 • God kunnskap om gjeldende lover og regelverk
 • God økonomiforståelse, forretningssans
 • Strukturert og gode evner til planlegging og prioritering
 • Fordel med kunnskap om offentlige anskaffelser
 • Har gode IT-kunnskaper og har interesse for bruk av IT-systemer 
 • Innsikt i flerkulturelt arbeid vil være foretrukket 
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig 
 • Førerkort klasse B
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.  

Personlige egenskaper:

-          Åpenhet og inkluderende: du viser respekt, er aktiv inkluderende og bidrar til et positivt fellesskap
-          Samhandling: du samarbeider godt, viser empati og gode kommunikasjonsferdigheter
-          Modenhet: du fremstår som trygg, engasjert og samarbeider godt i utfordrende situasjoner
-          Handlekraft: du er strukturert, tar ansvar og evner å gjør selvstendige vurderinger
-          Læring: du reflekterer og gjør rasjonelle vurderinger, også i perioder med høyt arbeidspress
-          Etikk: du evner å handle og opptre på en saklig måte, og ut fra høy etisk standard Fleksibilitet: du evner å tilpasse deg nye arbeidsoppgaver

 

Vi tilbyr:

Allsidige og utfordrende prosjekter i en spennende eiendoms portefølje. 
Del av ett kompetent fag miljø hvor vi gjør hverandre gode, med ansvarsfulle oppgaver og stor grad av selvstendighet. 
Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med solid erfaring 
Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP 
Fleksibel arbeidstid 
Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner. 

Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring, lønnskode 853000 Rådgiver