Detaljer

 • Bedrift
  Luftfartstilsynet
 • Søknadsfrist
  21.10.2020
 • Sted:
  BODØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  BODØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3183071
 • Se her for andre jobber fra Luftfartstilsynet

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rådgiver digitalisering

Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker, samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart. Luftfartstilsynet utarbeider nasjonalt regelverk innen luftfart og implementerer europeisk luftfartsregelverk i Norge. Vi bistår Samferdselsdepartementet i forbindelse med utredninger og andre større saker innenfor luftfarten, og er representert i internasjonale organisasjoner på luftfartsområdet med stor betydning for Norge. Luftfartstilsynet har ansvaret for tilsynet med norsk sivil luftfart og bidra til at aktørene i sivil luftfart oppfyller kravene i gjeldende regelverk. Videre arbeider vi med å sikre luftfarten mot terror og sabotasje. Vi ivaretar også arbeidstilsynsfunksjonen for flygende personell, og ser til at flypassasjerenes rettigheter blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
Rådgiver digitalisering er en nyopprettet stilling med et midlertidig engasjement på 3 år og skal bidra til å gjennomføre digitaliseringstiltak både internt og eksternt rettet.
Vedkommende har, sammen med leder digitalisering, som hovedoppgave å få Luftfartstilsynet mer effektiv og fremtidsrettet. Stillingens ansvarsområder er i skjæringspunktet mellom organisasjon, bruker og teknologi, og krever forståelse for både brukerperspektivet, organisasjonsperspektivet og de teknologiske rammene. 
Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser.

Arbeidsoppgaver

Effektivisere eksisterende arbeidsrutiner ved bedre utnyttelse av dagens teknologiske løsninger 
Kartlegging og analyse av eksisterende systemer med tanke på forenkling, fornying og forbedring 
Sørge for mer automatisering av saksbehandlingen, robotisering av rutineoppgaver 
Oppfølging og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter 
Bidra med teknisk dokumentasjon til eksterne leverandører 
Bidra til digitalisering av skjemaer 
Bidra til økt selvbetjening for brukere og interessenter

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha relevant høyere utdanning og relevant erfaring fra stillingens definerte arbeidsoppgaver. 
Dokumenterbar kompetanse og erfaring innen digitalisering vil bli vektlagt 
God forståelse for hvordan IKT kan brukes for å utvikle og effektivisere arbeidsprosesser 
Kjennskap til programmering er en fordel 
Det er ønskelig med erfaring med Robotic Process Automation (RPA) og kjennskap til Webtjenester og API-er basert på SOAP/XML og REST/JSON 
Søkeren bør ha erfaring med oppfølging av eksterne konsulenter/utviklere 
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
Vedkommende må kunne sikkerhetsklareres
Personlige egenskaper

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Evne til å arbeide systematisk og selvstendig
Evne til å ta initiativ, være fleksibel og løsningsorientert
Høy integritet og forståelse for myndighetsrollen

Vi tilbyr
Interessante og utfordrende oppgaver i en avdeling med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse
Nært samarbeid med andre faggrupper og dialog med luftfartsaktørene
Lønn iht. kvalifikasjoner i SKO 1434 rådgiver eller SKO 1364 seniorrådgiver etter statens regulativ innen lønnsspenn som pt. utgjør fra kr. 573 100 - 640 200 ,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
Fra lønnen trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse
Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse
Fleksibel arbeidstidsordning
Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom
Parkeringsgarasje
Kantine

Luftfartstilsynet ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål.
Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer.