Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Rådgiver dekommisjonering

Offentlig forvaltning

Hvordan legge til rette dekommisjonering av en kjernereaktor, samtidig som et av landets mest spennende forsknings- og næringsområder skal videreutvikles? 
Lillestrøm kommune er landets niende største kommune med ca. 95 000 innbyggere. Lillestrøm by ligger ti minutter med tog fra Oslo sentrum, og er regionby i en av Norges mest spennende og ekspansive regioner. Kommune og næringsliv satser sterkt på å utvikle en bærekraftig by med vekt på urbanitet og kvalitet. Rett nord for dagens by ligger Kjeller som skal utvikles i samspill med bysentrum. Her ligger Forskningsparken på Kjeller, og mellom tre og fire tusen kompetansearbeidsplasser, blant annet tilknyttet forskningsinstitutter, OsloMet og Kjeller flyplass.  

Her ligger også kjernereaktoren på Kjeller som er tilknyttet Institutt for energiteknikk (IFE). Reaktoren skal dekommisjoneres, noe som i seg selv blir et svært spennende prosjekt som vil være teknisk, funksjonelt og sikkerhetsmessig krevende. Denne prosessen kan gi kommunen og lokalt næringsliv ny kompetanse, og vil åpne muligheter for ny utvikling i området. Kjeller er et regionalt senter for kunnskapsbasert næringsliv og et kompetansemiljø av nasjonal betydning. Det er sentralt for kommunen at vi lykkes med å videreutvikle dette slik at det legger til rette for et attraktivt næringsmiljø i vekst, i direkte tilknytning til Lillestrøm by. 

Lillestrøm kommune søker en kunnskapssøkende og engasjert medarbeider til en stilling som rådgiver i et toårig engasjement. Dekommisjonering av en kjernereaktor er et stort og spesielt prosjekt, og kommunen har behov for en ressurs som er dedikert til å følge opp prosessene som Norsk nukleær dekommisjonering (NND) skal gjennomføre på Kjeller. Dette kan blant annet omfatte innhenting av kunnskap om dekommisjonering, kjernekraft, juss, statlig virksomhet, samfunnssikkerhet og flere plantema. I tillegg trenger kommunen ressurser som bidrar inn i arealplaner i og ved Kjeller, og andre tematiske, kommunale planer der det trengs koordinering med NNDs prosesser. Kommunen vil legge til rette for at planlegging og utvikling på Kjeller kan skje parallelt med dekommisjoneringen.


Kvalifikasjoner:

Det kreves:

 • Fortrinnsvis master innenfor samfunnsvitenskap, statsvitenskap, jus, fysikk eller planfag, unntaksvis kan bachelorgrad og relevant erfaring vurderes.
 • Gode kommunikasjonsevner og meget god skriftlig fremstillings- og formidlingsevne på norsk
 • Analytisk evne og evne til å se helhet og sammenhenger
 • Mulighet for å kunne sikkerhetsklareres på nivå konfidensielt

Det er ønskelig med erfaring og interesse for et eller flere av disse områdene:

 • Dekommisjonering. Dette er ikke nødvendig, opplæring vil bli gitt.
 • Utvikling av gode næringsarealer for høyteknologiske selskaper.
 • ROS-analyser og SHA-planer
 • Samfunnsutvikling
 • Plan- og bygningsloven
 • Prosjektledelse

 

Vitnemål og attester må lastes opp i rekrutteringsportalen. Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra HK-dir; https://hkdir.no/utdanning-fra-utlandet

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon på blant annet avtjent verneplikt og omsorg for barn, eldre eller syke også kan gi uttelling på lønnsansiennitet.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker at du : 

 • Har evnen til å tenke overordnet og visjonært, og samtidig evne til å overføre visjonene til praktisk arbeid
 • Er engasjert, og har gode evner til å tilegne deg ny kunnskap
 • Har evne til å planlegge, prioritere og koordinere
 • Har gode samarbeidsevner
 • Tar initiativ og liker selvstendig arbeid
 • Vil bidra til gjensidig læring og kompetanseheving
 • Er strukturert og effektiv
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • Arbeidsplass på rådhuset i Lillestrøm, få minutters gange fra Lillestrøm stasjon
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert yrkesskadeforsikring på fritid
 • Bedriftsidrettslag med gode tilbud til medlemmer 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjemmekontor inntil to dager pr uke kan avtales
 • Lønnsinnplassering i henhold til hovedtariffavtale

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp i samsvar med offentleglova § 25. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjonen ikke tas til følge.