Detaljer

 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  31.10.2020
 • Sted:
  GJØVIK
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  GJØVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3180947
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Rådgiver bygg/anlegg 100 % fast st. Anskaffelser Gjøvikregionen

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Kommunene i Gjøvikregionen har organisert sin innkjøpsfunksjon i en felles regional anskaffelsesenhet etter vertskommunemodellen, hvor Gjøvik kommune er vertskommunen, kontorsted og arbeidsgiver. Enheten ledes av innkjøpssjef for Gjøvikregionen og rapporterer linjemessig i Gjøvik kommune sin organisasjon og styres av Samarbeidsrådet, som består av medlemmer fra alle fem kommunene i regionen.

Enheten skal i samarbeid med kommunenes tjenesteområder og avdelinger, ha ansvar for at planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle anskaffelser i regionen skjer på en faglig god måte, ihht lov og forskrift om offentlige anskaffelser samt kommunens egen anskaffelsesstrategi og reglement. Enheten skal også gjennom informasjon, opplæring, rådgivning, utvikling og støtte til linjeorganisasjonen bidra til å bygge kompetanse og sikre god kvalitet og kostnadseffektivitet for kommunenes anskaffelser.

Arbeidsoppgaver:

Rådgiver – offentlige anskaffelser – bygg og anleggsområdet

En spennende og faglig interessant stilling som rådgiver ved enheten blir ledig når nåværende erfarne rådgiver på fagområdet blir pensjonist. Enheten dekker i dag et bredt kompetansefelt med alle typer anskaffelser, men for denne stillingen søkes det etter en person som spesifikt kan jobbe med anskaffelsesprosesser innen bygg- og anleggsområdet, BAE området. Dersom det er søkere med komplementær kompetanse for enheten kan det bli vurdert å ansette en person til. Det er svært ønskelig med personell som har erfaring fra entreprenør-, byggherre- eller rådgiversiden. Videre god erfaring med prosjektadministrasjon, kontrahering og gjerne kunnskap om offentlig forvaltning.

 Gjennomgående arbeidsoppgaver:

 • Lede, utvikle og gjennomføre anskaffelsesprosesser på området for alle faser fra behov til kontrakt, utarbeide konkurransegrunnlag, lede kontraktsforhandlinger, inngåelse av kontrakter, oppfølging av kontrakter og rammeavtaler.
 • Utarbeide og bistå med å oppdatere rutiner, maler, systemer og verktøy på området
 • Bistå i utarbeidelse av kvalitetssikringssystemer for området og enheten
 • Bidra med opplæring, prosjektledelse, rådgivning og faglig støtte innen faget for alle kommunene
 • Leverandøroppfølging og -utvikling
Kvalifikasjoner:

 Vi ønsker søkere med

 • Utdanning fra universitet, ingeniør på bachelor/master nivå. God og relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for manglende formell bakgrunn
 • Det kan også vurderes nyutdannede med spesialisering innen prosjektadministrasjon, prosjektstyring, anskaffelsesprosesser eller andre retninger knyttet til fagområdet bygg og anlegg
 • Bred erfaring og kompetanse fra bygg- og anleggsfaget
 • God kjennskap og bruk av de ulike entreprise- og kontraktsstandardene (NS)
 • Forhandlings- og forretningsforståelse
 • God systemforståelse og erfaring i bruk av IKT-verktøy som KGV/KAV systemer og andre prosessverktøy
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Stor grad av selvstendighet og en effektiv og målrettet arbeidsform
 • Godt humør
 • En kombinasjon av utdannelse, erfaring og personlige egenskaper er avgjørende for valg av person.

Vi kan tilby:

Faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor et område i utvikling, hvor du får rik anledning til å bidra til effektiv styring og videreutvikling av eget arbeidsområde. Lønn etter avtale med gode kommunale forsikrings- og pensjonsordninger

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.Søknad: Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.