Rådgiver boligforvaltning

Stavanger Kommune

BMU Eiendom boligbygg er et sentralt virkemiddel i Stavanger kommunes boligsosiale arbeid. Vår oppgave er å eie, vedlikeholde og utvikle kommunens utleieboliger. Seksjonen skal også sørge for at det anskaffes nye utleieboliger både til vanskeligstilte, flyktninger, funksjonshemmede, psykisk helse, rus og andre.

Vårt mål er å tilby gode bygg å bo i.


Som vår nye medarbeider i BMU Eiendom boligbygg blir du sammen med dyktige kolleger en sentral forvalter av store boligverdier og bidrar til å gjøre Stavanger til en god by å bo i.

Vi ønsker mangfold i kommunen og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet. 

Arbeidsoppgaver:

Som vår nye Rådgiver boligforvaltning vil du ha ansvar for å registrere i og vedlikeholde eiendomssystemet og ivareta grensesnittet mellom eiendomsforvaltning og kontraktsforvaltning.

 • Forvalte og utarbeide husleiekontraktene
 • Saksbehandling i forbindelse med brudd på kontrakter
 • Møte leietakere for kontrakt gjennomgang og signering
 • Sørge for løpende oppdateringer
 • Faktura arbeid
 • Bistå kolleger og samarbeidsparter
 • Forefallende innenfor feltet
 • Annen saksbehandling og kontoradministrative oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning, eksempelvis bachelor i økonomi og administrasjon, juridiske emner
 • Har meget god økonomiforståelse og er glad i tall
 • Har gode IT-kunnskaper og har interesse for bruk av IT-systemer
 • Innsikt i flerkulturelt arbeid vil være foretrukket
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • Relevant erfaring fra arbeid med eiendoms- og boligforvaltning kan kompenseres for manglende utdanning

Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Positiv, utadvendt, imøtekommende og ha gode evner til samarbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner selv i utfordrende situasjoner
 • Evne til systematisk oppgaveløsning og til å takle uforutsigbarhet
 • Bidra til et positivt fellesskap
 • Kunne takle periodevis høyt arbeidspress
 • Fleksibel med evne til å tilpasse seg nye arbeidsoppgaver

Vi tilbyr:

 • Fast 100% stilling
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med solid erfaring
 • Muligheter for kursing
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Sentralt beliggende og trivelige kontorlokaler
 • Lønn etter utdanning og erfaring
  • Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til KLP
 • Fleksibel arbeidstid  
 • Lønn etter avtale (Stillingskode 853000 Rådgiver)