Detaljer


Rådgiver bioøkonomi

Trøndelag har gode forutsetninger for å utvikle bioøkonomien og bidra til et grønt skifte. Regionen har særlig fortrinn i kombinasjonen store biologiske ressurser, komplette verdikjeder på skog, jord og marin sektor, samt nærhet til sterke kunnskapsmiljø. Utfordringen ligger i å etablere gode koblinger mellom aktørene og sektorene, ikke minst på tvers av tradisjonelle verdikjeder. Utvikling av ny grønn teknologi vil kunne gi næringen nye muligheter.
 
Vi søker en engasjert person som vil være en del av Næringsseksjonen i Trøndelag fylkeskommune. Vi har bred forvaltnings- og utviklingskompetanse, og har som mål å være en oppdatert og aktiv diskusjonspartner for kommunene, næringslivet, næringsutviklingsmiljøene og utdanningsinstitusjonene i regionen.   

Søknadsfrist:
01.03.2021
Arbeidsgiver:
Trøndelag fylkeskommune
Sted:
Trondheim,
Stillingstittel:
Rådgiver bioøkonomi
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4345533319
Sosial deling :