Rådgiver bibliotekutvikling

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Arbeidsoppgaver:

Trøndelag fylkesbibliotek har 13 medarbeidere, lokalisert i Steinkjer og i Trondheim. Vi arbeider for at innbyggerne i fylket skal ha gode og tilrettelagte bibliotektjenester, gjennom nettverket av folkebibliotek, skolebibliotek og digitale arenaer. Vi søker nå en medarbeider som kan bidra i dette arbeidet,  i en fast stilling fra 1. september ved fylkesbibliotekets lokasjon i Trondheim.  Arbeidsområder: Ansvar for lesesett til grunn- og videregående skoler, oppgaver knytta til kultur- og bibliotekbussen,  rådgivning og prosjektarbeid på et bredt fagfelt i stadig endring og utvikling. 

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker primært en medarbeider med høyere utdanning innen bibliotekfag, men vil og vurdere søkere med annen relevant utdanning innen litteratur, informasjon og formidling.
Kunnskap om prosesser og ansvar i kommuner, om å bygge gode nettverk, sette mål og skape framdrift ut fra aktuelle utfordringer og muligheter er verdifullt i stillingen. Erfaring fra fylkes - folke- og eller skolebibliotek er en fordel.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en medarbeider som trives med å arbeide sammen med andre - internt på fylkesbiblioteket, med medarbeidere ved andre seksjoner i fylkeskommunen, og eksternt. En medarbeider som ser bibliotekfeltet i sammenheng med øvrig samfunnsutvikling, og som er bevisst hvordan biblioteket kan bidra til inkludering, læring, mestring og forståelse mellom mennesker. God kommunikasjon internt og eksternt er en svært viktig del av dette bildet.

Vi tilbyr:

Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lov, reglement og avtaler. Gode pensjons- og forsikringsordninger.