Rådgiver belysning

Stavanger Kommune

Idrett og utemiljø har ansvar for utvikling, drift, vedlikehold og forvaltning av alle kommunale uteområder.
Det omfatter blant annet veier, gater, gatetun, turveier, sykkelveier, anlegg for sykkelparkering, plasser, torg, friområder, parker, lekeplasser, skolegårder, uteområder ved barnehager, naturvernområder, badeplasser, innen- utendørs idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Idrett og utemiljø driver også Stavanger botaniske hage og Stavanger friluftsenter.
Idrett og utemiljø utvikler og er byggherre for nye anlegg. Kommunalområdet sørger for at utearealer, veier, plasser og anlegg skjøtes i henhold til miljø, kvalitet og sikkerhet for innbyggerne.

Idrett og utemiljø har ansvar for sykkelsatsingen – utviklingen av sammenhengende sykkelveinett på kommunale veier.

Idrett og utemiljø bygger fellesskapet.

I forbindelse med økt mengde arbeid innen belysning, herunder både gatelys, turveibelysning og andre prosjekter er det behov for å ansette en rådgiver for dette i Stavanger kommune. Ansettelsen vil være i idrett og utemiljø, som har det faglige ansvaret for belysning.

Belysningsrådgiver i idrett og utemiljø vil ha ansvar for planlegging, prosjektering og gjennomføring av belysningsarbeid i kommunen.
Lysforurensing er et viktig tema i kommunen, og det er stort fokus på å ivareta det biologiske mangfoldet samtidig som man skal gi innbyggerne en trygg opplevelse på gater og i friområdene. 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av driftsavtale med Lyse Lux
 • Bestilling og økonomisk oppfølging av offentlige belysningsprosjekter
 • Oppfølging av intensjoner og tiltak i  Lys plan for Stavanger sentrum
 • Rådgivning og samordning av belysningsprosjekter internt i kommunen
 • Oppfølging og revisjon av strategiske belysningsplaner
 • Lysdesign/ konseptutvikling
 • Forvaltning og drift av gatelys med infrastruktur, i henhold til avtale med Lyse Lux
 • Faglig rådgivning innen belysning for avdelinger i Stavanger kommune
 • Prosjektoppfølging av etablering av turveibelysning i Stavanger kommunes friområder
 • Godkjenning/kvalitetssikring av belysningsplaner for offentlige områder fra eksterne rådgivere
 • Saksbehandling
 • Andre oppgaver må påregnes

Kvalifikasjoner:

Søkeren må ha:

 • Høyere utdanning innen belysning fortrinnsvis minimum 3-årig utdanning, annen relevant erfaring kan veie opp for formell kompetanse.
 • God kompetanse innen belysning og belysningsdesign
 • Erfaring fra økonomiarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • God kompetanse innen IT
 • Språk: arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Kommer du fra et land utenfor Norden må du beherske norsk på minst C1-nivå

Videre er det ønskelig med:

 • Kjennskap til offentlig sektor
 • Kunnskap om ulike belysningsteknikker
 • Erfaring med planarbeid
   

Personlige egenskaper:

I vurderingen vil søkernes faglige egenskaper bli vektlagt. Det er ønskelig med en strukturert rådgiver som kan kombinere faglig utvikling og oppfølging, med driftsrettede oppgaver. Rådgiveren må kunne jobbe selvstendig, ta initiativ og jobbe systematisk. Det er i tillegg viktig å ha gode samarbeidsevner, både internt og eksternt.
 
Rådgiveren må kunne prioritere i en hektisk arbeidshverdag og samtidig arbeide mot overordnede planverk. 

Vi tilbyr:

 • Stillingskode 853000 Rådgiver og lønn etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP
 • Utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fellesskap
 • Høyt utdannede og trivelige kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø 
 • Gode faglige utviklingsmuligheter 
 • Kontor sentralt plassert i Stavanger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjem-Jobb-Hjem avtale
 
Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse