Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Rådgiver/antikvar, nyere tids kulturmiljø

Offentlig forvaltning

Fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle blir stadig viktigere og knytter seg særlig til arbeidet med klimatilpassing, by- og stedsutvikling og folkehelse.  Kunnskapsbasert forvaltning av Trøndelags kulturarv er avgjørende for å oppnå resultater på disse områdene innenfor vårt fagområde. Gjennom regionreformen har fylkeskommunen fått ansvar for en rekke nye oppgaver. Dette fører til stor utvikling av fagområdet og seksjonen. 
En av våre medarbeidere går ut i ett års permisjon og vi tilbyr derfor en spennende stilling som rådgiver/ antikvar.
Arbeidsoppgavene knytter seg til forvaltning av freda og verneverdige kulturmiljø med løpende saksbehandling etter kulturminneloven og plan- og bygningsloven. I tillegg kommer noe prosjekt- og utviklingsarbeid.

Vi søker deg som har erfaring med kulturminnevern, er lett å samarbeide med og som kan jobbe effektivt og selvstendig. Du er omstillingsdyktig, har god rolleforståelse og bidrar aktivt til seksjonens og organisasjonens utvikling og omstilling. 
Stillingen har kontorsted Steinkjer.

Arbeidsoppgaver:


- Tilskuddsforvaltning av fredede bygninger og anlegg
- Saksbehandling etter kulturminneloven og plan -og bygningsloven 
- Oppfølging av istandsettingsarbeid på freda bygg og anlegg
- Rådgivning av kommuner, tiltakshavere og eiere av kulturmiljø
- Utvikle og følge opp prosjekter i samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere 
- Reisevirksomhet i hele fylket og mellom kontorstedene i Trondheim og Steinkjer må påregnes

Kvalifikasjoner:

-Høyere utdanning på bachelor eller masternivå innenfor arkitektur, kulturminneforvaltning, bygningsvern eller nærliggende fag.

-Relevant erfaring innen kulturmiljøfeltet, gjerne saksbehandlererfaring fra offentlig sektor

-Kjennskap til relevante lover og forskrifter

-Tverrfaglig forståelse av arbeidsfeltet

-God muntlig og skriftlig framstillingsevne

-Kompetanse og erfaring med tradisjonell byggeskikk, materialkunnskap og håndverkstradisjoner er en fordel

-Erfaring med prosjektledelse og prosjektarbeid er en fordel

- Krav om førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

-Faglig initiativrik, ansvarsbevisst og selvstendig 
-Strukturert, fleksibel og løsningsorientert
-Gode gjennomførings- og samarbeidsevner
-Må like å jobbe i team
-Evne til å være en god veileder, gode egenskaper i dialog med andre

Vi tilbyr:

-Seksjon og faggruppe med trivelige og dyktige kollegaer
-Lønn- og arbeidsvilkår ihht gjeldende lover og regler
-Kontorplass i Steinkjer