Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver adm

Offentlig forvaltning

Tolkesentralen ble etablert i 2014 på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF som et samarbeid mellom OUS, Ahus og Sunnaas sykehus, og er i dag en egen seksjon ved OUS. Tolkesentralen sikrer kvalitet og kompetanse i tolketjenestene ved de tre helseforetakene, som en del av sykehusenes overordnede mål om å tilby likeverdige helsetjenester. Tolkesentralen har i dag 16 administrativt ansatte og nærmere 300 høyt kvalifiserte frilanstolker som tolker på over 75 ulike språk.

Vi søker nå en administrativ rådgiver som vil jobbe med både administrative -og økonomirelaterte oppgaver. Rådgiveren vil bidra inn i et tverrfaglig team. 

Grunnet fellesferien vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju fra uke 30.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Faktura –og honorarhåndtering
 • Rapporter og statistikk til bruk i enhet og seksjon
 • Innhenting og bearbeiding av kvalitative og kvantitative data
 • Veilede og bistå konsulenter og tolker med økonomirelaterte spørsmål og utfordringer
 • Bidra inn i tverrfaglig team
 • Tilrettelegging i forbindelse med arrangementer, kurs og seminarer
 • Lederstøtte for enhetsleder
 • Administrative oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på bachelornivå eller høyere. Relevant erfaring eller kompetanse kan kompensere for kravet for formalkompetanse
 • Erfaring fra arbeid med regnskap eller økonomi
 • Høy kompetanse i Excel
 • God systemforståelse
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • God kjennskap til personalportalen er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Evne til å arbeide systematisk, målrettet og selvstendig
 • Effektiv og nøyaktig i gjennomføring av arbeidsoppgaver
 • Klar og tydelig i sin kommunikasjon 
 • Lærevillig og nysgjerrig på nye oppgaver
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Et godt og mangfoldig arbeidsmiljø
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Lønn etter avtale iht. sykehusets rammer
 • Medlemskap i pensjonsordning, gruppe - og ulykkesforsikring
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter og trimrom