• Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  26.09.2022
 • Stillingstype
  Deltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2319, HAMAR
  HAMAR
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4761785
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Hamar kommune

Rådgiver, 80 % fast stilling - koordinerende enhet

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Koordinerende enhet i Hamar kommune søker etter rådgiver i 80% fast stilling.  Hensikten er å styrke kommunens ansvar for å ivareta lovfestet rett til barnekoordinator gjeldende fra 1. august 2022. 

Oppstart etter avtale.

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til mennesker med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.  Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.

Stillingen skal i tillegg bidra til å ivareta familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Stillingen vil være organisert i Koordinerende enhet i Helse og omsorg og underlagt leder Enhet for tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler i 4. etasje i Ankerskogen.

Arbeidsoppgaver:

 • Å koordinere det samlede tjenestetilbudet og ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for innbyggerne, i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester
 • Sørge for at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse og omsorgstjenestetilbudet, andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner.  Dette kan blant annet være hjelp til å finne fram i alle hjelpetilbud og bistå med søknader
 • Ivareta samhandling med interne og ekstern aktører
 • Systemansvar for DIPS samspill
 • Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
 • Være koordinator i enkeltsaker
 • Opplæring og veiledning til koordinatorer

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning fra høgskole/universitet
 • God kjennskap til kommunale helse- og velferdstjenester
 • Erfaring med koordinering av tjenester og individuell plan
 • Kjennskap til aktuelle lovverk
 • Kunnskap om, og erfaring med habilitering- og rehabiliteringsarbeid
 • Kjennskap til Gerica og DIPS Samspill er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Krav om godkjent politiattest
 • Krav om førerkort kl. B.

Personlige egenskaper:

 • er positiv, fleksibel og løsningsorientert
 • har utpregede relasjonelle ferdigheter
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har evne til å jobbe selvstendig og å jobbe i tverrfaglig team
 • har gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr:

Vi kan tilby en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø i et tverrfaglig og positivt miljø og fleksitid innenfor tjenestens rammer.  Lønn etter avtale.

 

 • Felles for stillinger i Hamar kommune:
 • Unntatt offentlighet må begrunnes.  Hamar kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova §11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.  Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova §25.
 • Alle søknader skal sendes elektronisk
 • Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler
 • Før tilsetting må godkjent/gyldig politiattest etter helse- og omsorgstjenestelovens § 5-4 fremlegges
 • Hamar kommune er en IA-bedrift og prioriterer bedriftsinternt attføringsarbeid.
 • Det tas forbehold om interne omrokkeringer på grunn av attføringsarbeid eller overtallighet.
 • Arbeidstakere ansettes på de vilkår som det fremgår av lover, reglement og tariffavtaler, herunder medlemskap i pensjonsordning etter gjeldene avtaler.
 • Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold/tuberkulinstatus og MRSA status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.
 

 • Bedrift
  Hamar kommune
 • Søknadsfrist
  26.09.2022
 • Stillingstype
  Deltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2319, HAMAR
  HAMAR
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4761785
 • Se her for andre jobber fra Hamar kommune