Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver - habilitering/ergoterapi

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte, og står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. 

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP) er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister og oppfølgingsprogram. Gjennom systematisk og standardisert oppfølging av barn og unge med cerebral parese, samt kompetanseutvikling for tjenesteyterne, skal NorCP bidra til at personer med cerebral parese sikres likeverdige tjenester av høy faglig kvalitet. NorCP eies av Sykehuset i Vestfold (SIV) og har en enhet ved OUS, Barne- og ungdomsklinikken, Barneavdeling for nevrofag, Seksjon for nevrohabilitering barn.

NorCPs enhet på OUS har to fulltidsstillinger (ergoterapeut og fysioterapeut). I tillegg er tre personer tilknyttet enheten i midlertidige deltidssstillinger. Det er et tett samarbeid med NorCPs enhet på SIV, som består av to personer i totalt 150% stilling (leder for registeret og registeransvarlig).

Ved NorCPs enhet på OUS har vi nå en ledig stilling som Rrådgiver i inntil 80% vikariat fra 1.08.2024 - 31.07.2025, med mulighet for forlengelse og utvidelse. Aktuell stillingsprosent vil diskuteres i ansettelsesprosessen.

Sjekk nettsiden vår for mer informasjon om NorCP HER

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent ergoterapeut er et ønske, men andre relevante yrkesgrupper vil kunne bli vurdert.
 • Utdanning på mastergradsnivå.
 • Erfaring fra klinisk arbeid innen fagfeltet nevrologi og habilitering samt god forståelse av kunnskapsbasert praksis.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne og erfaring med undervisning for ulike målgrupper.
 • Erfaring med systematisk innhenting og kritisk vurdering av forskningslitteratur.
 • Erfaring fra forskning og/eller prosjektarbeid.

Personlige egenskaper:

 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Kunne initiere, lede og bidra til gode konsensusprosesser.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Fleksible arbeidstidsordninger.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes