Ledig stilling

Eigersund kommune

Rådgiver

Offentlig forvaltning

Vil du bli med å utvikle NAV Dalane med viktige samfunnsoppgaver? Vi har ledig stilling som rådgiver som innebærer veiledning og oppfølging av nyankomne flyktninger i kommunens introduksjonsprogram. Kontoret skal i 2023 bosette 170 flyktninger pluss familiegjenforente. Flyktningetjenesten i Egersund er organisert under NAV Dalane. NAV Dalane er en inkluderende arbeidsplass med engasjerte medarbeidere. Vi er et kontor med 43 ansatte organisert i forskjellige team som samarbeider tett. Vi samhandler med et mangfold av arbeidsgivere, samarbeidspartnere og personer som trenger veiledning og oppfølging. Vi jobber etter en vertskommunemodell, der Bjerkreim og Sokndal er innlemmet hos oss. Kontoret heter derfor NAV Dalane.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av deltakere i flyktningtjenestens introduksjonsprogram med forankring og oppfølging av deltakernes individuelle plan.
 • Saksbehandling jf. Integreringsloven relatert til deltakers introduksjonsvedtak.
 • Koordinering av tjenester og tilbud rettet mot deltakers målsetting om videre utdanning eller arbeid.
 • Vi gjør oppmerksom på at NAV er i konstant utvikling/omorganisering og dette innebærer at det kan påregnes endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Fullført utdannelse på bachelor nivå.
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring og kjennskap til tverrkulturelt arbeid.
 • Gode datakunnskaper og sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Førerkort for personbil.

Personlige egenskaper:

 • Du er en relasjonsbygger; liker å jobbe med mennesker og har evnen til å skape gode relasjoner til bruker, kolleger og andre samarbeidspartnere.
 • Møter bruker med respekt og likeverd, samtidig som du har evne til å avklare forventninger og sette grenser.
 • Er ydmyk for enkeltmenneskets livssituasjon.
 • Er løsningsorientert med gode kommunikasjonsevner.
 • Jobber målrettet, løsningsorientert og ha resultatfokus.
 • Må kunne beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig. For minoritetsspråklige søkere stilles minimum krav om norskprøve med resultat B2 (tilsvarer Bergenstesten).
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • En spennende, variert og faglig utfordrende arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø.
 • Nært samarbeid med et bredt fagmiljø i en organisasjon i utvikling.
 • Forsikringsordninger (gruppeliv, yrkesskade og fritidsulykke).

 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlister til stillinger er omfattet av offentlighetsloven. Dersom du ønsker å bli unntatt fra offentlig søkerliste, må du oppgi det i søknadsprosessen med begrunnelse.


Personer som kan være i risikogruppen for tuberkulose og antibiotikaresistente bakterier (MRSA), skal før tiltredelse i stillingen fylle ut en egenerklæring for helse.