Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Rådgiver

Offentlig forvaltning

NSM har en ledig stilling som rådgiver i vårt situasjonssenter. Rollen vil bidra til å bygge situasjonsbilde. Stillingen rapporterer til sjef for situasjonssenteret.

Seksjonen har blant annet som oppgave å til enhver tid presentere et tidsriktig og relevant situasjonsbilde for ledelsen i NSM. Seksjonen koordinerer ulike hendelser både internt og eksternt. I tillegg har seksjonen ansvar for både beredskapsplanlegging og øvelseskoordinering. Det vil si at avdelingen håndterer både planarbeid, langsiktige oppdrag og oppdrag med korte tidsfrister.

Gjennom å bidra til å bygge et situasjonsbilde vil du holder oversikt over, vurdere og sammenstille rapportering og vurderinger fra ulike kilder for å bidra til situasjonsforståelse og beslutningsstøtte til NSMs ledelse og eksterne beslutningstagere i et kortsiktig perspektiv. Arbeidet krever evne til å systematisere ulik informasjon, identifisere informasjonshull, kombinere ulike informasjonskilder, og vurdere viktigheten av informasjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Analysere, sammenstille, strukturere og systematisere informasjon fra interne og eksterne kilder
 • Utarbeide orienteringer med manus og møtemapper
 • Samarbeid med øvrige fagmiljøer i og utenfor NSM
 • Bidra til avdelingens øvrige oppgaver

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Du har høyere utdanning med relevant fagkrets på masternivå
 • Du har minimum 3 års relevant erfaring
 • Du har erfaring fra å sammenstille, strukturere og systematisere informasjon
 • Du har erfaring fra arbeid i operasjonssenter/situasjonssenter
 • Du har erfaring knyttet til sikkerhetspolitisk analyse eller analyse innen sikkerhet/etterretning/etterforskning
 • Du har meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.

  

Det er ønskelig at:

 • Du har erfaring fra forsvaret
 • Du har god sikkerhetsfaglig forståelse og interesse
 • Du har kjennskap til Nasjonal sikkerhetsmyndighets fagområder

 

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert, engasjert og evne å se helhetlige sammenhenger i komplekse problemstillinger.
 • Du leverer produkter av høy faglig og språklig kvalitet innen fastsatte, og tidvis korte, tidsfrister. Seksjonen er preget av tidvis høyt arbeidstempo og stor dynamikk i arbeidsoppgaver. Dette krever at du er dedikert til arbeidet du gjør, at du er fleksibel, og at du genuint ønsker å utgjøre en forskjell.
 • Det er videre viktig at du har gode evner til samarbeid og kommunikasjon.
 • Personlige egnethet for stillingen og seksjonens samlede sammensetting vektlegges.

 

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser. NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

 

Stillingen er plassert som rådgiver (SKO 1434), med en årslønn fra kr. 520.000 – 680.000 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

 

For å jobbe i denne stillingen må du kunne sikkerhetsklareres og autoriseres til STRENGT HEMMELIG / Cosmic Top Secret. Du kan ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Du må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom du ønsker å reserve deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. Kvinner oppfordres ti å søke-

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.