Ledig stilling

Lillestrøm Kommune

Rådgiver

Offentlig forvaltning

Lillestrøm realfagssenter jobber for at barn og unge skal lære, mestre og motiveres innen realfag.
Vi søker nå en entusiastisk og motivert rådgiver i 100% stilling som kan være med på å utvikle og styrke senterets arbeid. Stillingen inngår i Lillestrøm realfagssenter, som per i dag består av to rådgivere i full stilling og fire lærere i delstillinger. Vi er et kommunalt ressurssenter som arbeider ut mot lærere i grunnskolen i Lillestrøm og er et bindeledd mellom skole og oppvekstetat innenfor realfag, teknologi og bærekraft. Realfagssenteret er en del av kommunens satsing på kvalitet i skolen og samarbeider tett med universitets- og høyskolesektoren innenfor utforskende pedagogisk praksis, tverrfaglighet og skaperverksteder.  1. januar flytter senteret inn i Sophie Radich skole i Lillestrøm, der det i tillegg til dagens oppgaver også skal drifte det nyopprettede Newton Lillestrøm, en inspirerende og aktiv læringsarena for alle grunnskoleelever i Lillestrøm kommune.  Stillingen medfører gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. 

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå og videreutvikle oppfølgingen av kommunens realfagssatsning
 • Veilede skolene i forbedringsarbeid innenfor realfag og teknologi, og utvikle undervisningsopplegg basert på mål fra Læreplanen for Kunnskapsløftet (LK20) 
 • Være faglig ansvarlig for kommunal kompetanseutvikling for lærere innen feltet 
 • Bidra i organisering, administrasjon og utvikling av kurstilbud til Lillestrøm sommerskole
 • Bidra til utvikling og drift av Newtonrommene 
 • Følge opp og støtte enkeltskoler i deres pedagogiske utviklingsarbeid
 • Initiere, følge opp og videreutvikle samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere i universitets- og høyskolesektoren
 • Andre oppgaver må påberegnes

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på minimum mastergradsnivå innenfor realfag, realfagsdidaktikk eller andre relevante fagområder. Spesielt ønskelig er fysikk, matematikk og/eller programmering 
 • Høy faglig, didaktisk og metodisk kompetanse 
 • God kompetanse innen IKT i utdanning 
 • Erfaring med utviklingsarbeid og kompetanseheving innenfor skole og utdanning 

Personlige egenskaper:

 • Faglig nysgjerrig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter 
 • Arbeide selvstendig og målrettet 
 • Omstillingsdyktig og håndterer endringsprosesser på en god måte
 • Løsningsorientert og konstruktiv
 • Fleksibel og utviklingsorientert
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb med mange utviklingsmuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø og tett faglig samarbeid med engasjerte kollegaer 
 • Lønn etter avtale 
 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Et aktivt bedriftsidrettslag