Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver

Offentlig forvaltning

Radiologisk avdeling i Kristiansand har ledig stilling som rådgiver i stab til avdelingssjef. 

Det er en selvstendig stilling som jobber tett sammen med avdelingssjef og enhetsleder for legene. Hovedarbeidsoppgavene vil bestå av en helhetlig organisering av legegruppen, følge opp kvalitetsarbeid og har et ansvar for å følge opp avdelingen sin økonomi. 

Radiologisk avdeling i Kristiansand er en avdeling med 110 årsverk. Legegruppen består av 34 årsverk, hvorav det er 10 LIS stillinger og 24 overleger. De andre yrkesgruppene i avdelingen er hjelpepleier/omsorgsarbeider, merkantil, bioingeniører og radiografer.

Ulike fagområder i avdelingen:

 • Nukleærmedisin har en SPECT CT, gammakamera og et mobilt PET CT tilbud. Vi har to overleger og en LIS knyttet opp mot nukleærmedisin.  
 • Brystdiagnostisk senter (BDS) har screening på alle tre sykehus, mens det kliniske virksomheten ligger i Kristiansand. Det er tre overleger som jobber på BDS
 • På generell enheter har vi 9 delt LIS vakt, 10 delt overlege vakt og en 5 delt angio og intervensjonsvakt. Vi har disse laboratoriene; to MR maskiner, to CT maskiner, en akutt lab, en skjelett lab, en thorax lab, en UL lab, en gjennomlysnings lab samt en angio lab. I tillegg har vi to mobile apparater.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide arbeidsplaner for aktuelle personellgruppe
 • Være bindeleddet mellom de ulike yrkesgruppene i avdelingen for et best mulig samarbeid
 • Deltaker i avdelingens ledergruppe
 • Sikre at enheten og Radiologisk avdeling når sine mål, samt drifte i henhold til budsjett 
 • Gjennomføre økonomiske vedtatte tiltak 
 • Bidra til gode samarbeidsrelasjoner med øvrige avdelinger i Sørlandet sykehus, inkl. de radiologiske avdelingene i Arendal og Flekkefjord
 • Bidra strategisk til videre utvikling i Radiologisk avdeling 
 • Overordnet ansvar, sammen med avdelingssjef, for utarbeidelse og oppfølging av budsjett for avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og driften i en radiologisk avdeling
 • Ønskelig med videreutdanning innen administrasjon og ledelse
 • Erfaring fra arbeidsplanlegging vil vektes positivt
 • Erfaring fra veiledning og personalarbeid er en fordel
 • Relevant helse autorisasjon

Personlige egenskaper:

 • Evne og vilje til å bidra til god kommunikasjon 
 • Evne til å skape gode samarbeidsformer 
 • Du må være tolerant, fleksibel og strukturert
 • Du må ha stor gjennomføringsevne og kunne vise til tidligere resultater 
 • Være proaktiv og tilstede 
 • Resultatbevisst 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En avdeling i rask utvikling med høyt faglig fokus
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Vi tilbyr en spende jobb med varierte arbeidsoppgaver og stor påvirkningsmulighet
 • Mulighet for egenutvikling