Ledig stilling

Tønsberg kommune

Rådgiver

Offentlig forvaltning

Har du lagt merke til det? Når Tønsberg kommune lyser ut ledige stillinger, er det i hovedsak hele stillinger som lyses ut!

Det er mange kommuner som snakker om å utvikle en heltidskultur. I Tønsberg mener vi alvor. Kommunestyret har nylig vedtatt en heltidsstrategi med ambisiøse mål og en rekke prinsipper som skal sørge for at vi når målene. Vi tror nemlig at hele stillinger er positivt. Det er positivt for de ansatte, for kommunen som arbeidsgiver, og ikke minst for innbyggerne som mottar tjenester fra kommunen.

For at vi skal lykkes, trenger vi en person som kan ta ansvar for å koordinere arbeidet med å utvikle en heltidskultur. Nå ser vi etter deg som trigges av å realisere strategien i alle kommunens virksomheter. Vi ser etter deg som vil være med på viktig utviklingsarbeid, og som vil hjelpe oss med å nå målet om å stå bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Stillingen er foreløpig et ett års vikariat, men med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er administrativt lagt til HR, som er et eget kommunalområde under kommunedirektøren.

Stillingens hovedoppgaver

 • Koordinere arbeidet med å utvikle heltidskultur i kommunens virksomheter
 • Være pådriver for implementering av heltidsstrategien i alle kommunens virksomheter
 • Oppfølging av pågående og nye piloter
 • Høste og dele erfaringer fra pilotene
 • Statistikk og analysearbeid
 • Planlegge og gjennomføre forankrings og involveringssamlinger
 • Ansvar for rapportering og saksframlegg rundt heltid
 • Ansvarlig for at heltidsstrategien evalueres hvert år
 • Fremme forslag til ev. tiltak av økonomisk karakter for å styrke arbeidet med heltidskultur
 • Andre HR-oppgaver vil bli lagt til stillingen

Du vil ha en bred kontaktflate ut mot hele organisasjonen, både mot ledere, tillitsvalgte og ansatte. Kommunen har egne tjenestebiler til utlån. Som koordinator vil du spille på et eget team som har heltid som en del av sitt arbeidsfelt. Andre aktuelle samarbeidsparter kan være eksterne aktører, som KS og andre kommuner.

Kan dette være noe for deg?

Vi søker deg som har:

 • Relevant høyere utdanning på min. 3-årig høyere utdanning
 • Arbeidserfaring og kunnskap innen arbeidsområdet for stillingen herunder bemannings og arbeidstidsplanlegging
 • Kompetanse på rammer for arbeidslivet i lov- og avtaleverk -
 • Kompetanse innen prosessledelse
 • God digital kompetanse
 • God skriftlig fremstillingsevne

Vi ønsker at du har arbeidsrett og prosessledelse som en del av fagkretsen. Kjennskap til ressursstyringssystemet GAT er også ønskelig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. I tillegg til å være nytenkende, utviklingsorientert og analytisk ser vi etter deg som

 • Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Har gode samarbeidsevner, og evne til å bygge og vedlikeholde tillitsfulle relasjoner
 • Er selvgående, ser muligheter og benytter dem

Vil du vite mer om stillingen?

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Søkerlisten er offentlig
Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår
Avlønning i stillingskode 8530 (rådgiver). Individuell lønnsplassering på bakgrunn av kompetanse.

Ansettelse i Tønsberg kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder.

Mangfold er viktig for oss!
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost