Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Rådgiver

Offentlig forvaltning

Heimdal videregående skole er en av de største videregående skolene i fylket. Her har vi et mangfold med alt fra toppidrett og musikk til praktisk arbeid og jobbing med tradisjonelle skolefag. Nytt skolebygg stod ferdig høsten 2018 og skolen har 950 elever fordelt på fem utdanningsprogram: studiespesialisering, idrettsfag, musikk/dans/drama, elektrofag, helse og oppvekstfag. I tillegg har skolen en avdeling for grunnskole som er et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

For mer informasjon om skolen, se hjemmesiden: www.heimdal.vgs.no

Ved avdeling for grunnskole søker vi etter rådgiver i inntil 100% fast stilling som er knyttet til grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige.

Arbeidsoppgaver:

Yrkes- og karriereveiledning
Utdanningsvalg
Kartlegging
Sosialpedagogisk rådgivning
Samarbeid med skolens personale og eksternt hjelpeapparat om tilrettelegging og oppfølging av elever
Samarbeid med næringslivet og utdanningsinstitusjoner, samt tilrettelegging for praksis og hospitering
Det må påregnes ca 30% undervisning

Kvalifikasjoner:

Godkjent pedagogisk utdanning med undervisningskompetanse i et av fagene norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk.
Det er ønskelig med kompetanse innen rådgivning/karriereveiledning/utdanningsvalg eller tilsvarende

Det er ønskelig med erfaring med og kunnskap om arbeid med minoritetsspråklige ungdommer
Interesse for skoleutvikling
God kjennskap til bruk av IKT og administrative systemer 
Kjennskap til kommunal voksenopplæring, videregående opplæring og kvalifisering av innvandrere

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjonsevner
Du er ansvarsbevisst, engasjert og samarbeider godt med andre
Du er fleksibel og løsningsorientert
Du skaper gode relasjoner til elever, ansatte og samarbeidspartnere

Vi tilbyr:

Interessante arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø, og arbeid i team med dyktige kolleger rundt skolens elever
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Lønn etter gjeldende avtaler og ansettelsesvilkår i Trøndelag fylkeskommune