Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Rådgiver

Offentlig forvaltning

Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver

Akershus universitetssykehus (Ahus) har ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver. Medarbeideren skal bidra til å finne og formidle gode historier fra sykehuset både gjennom å planlegge, skrive, filme og fotografere, og gjennom egnet visuell utforming. Vi ønsker oss en kreativ medspiller og støttespiller for fagmiljøene når det gjelder formidling i egne kanaler, som intranett, interne informasjonsskjermer, sosiale medier, ahus.no og aktuell pasientinformasjon.

Kommunikasjonsavdelingen tar imot, koordinerer og besvare henvendelser fra media, og bidra aktivt til formidling av egne saker til lokale og nasjonale medier. Vi ønsker en medarbeider som kan bidra i dette arbeidet, som en del av avdelingens medieteam. Kunnskap om medienes arbeidsmåte og erfaring fra presse- og mediehåndtering er ønskelig. 

På Ahus er kommunikasjon en sentral del av all virksomhet, og inngår i alle lederes ansvarsområde. Et tett og godt samarbeid med sykehusets fagmiljøer i å formidle komplisert fagstoff på en tydelig og tilgjengelig måte vil være en viktig del av jobben. Kommunikasjonsavdelingen har seks medarbeidere som bistår ledelsen og fagavdelingene med sykehusets interne og eksterne kommunikasjon. Oppgavene omfatter blant annet strategisk og praktisk rådgivning, mediehåndtering, sosiale medier, allmøter, inter- og intranett, pasientinformasjon, visuell profil og tekstutforming. 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilrettelegge og publisere på ahus.no, intranettet Ahus-veven og interne informasjonsskjermer
 • Bistå fagmiljø med språk og visuell utforming av deres kommunikasjon
 • Lage innhold til sosiale medier, gjerne inkludert filmsnutter og videoer
 • Bidra til å definere og formidle gode historier fra sykehuset
 • Bidra til å ta imot og koordinere mediehenvendelser til Ahus 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning  
 • Erfaring fra webformidling og visuell utforming
 • Erfaring i skriftlig formidling og tydeliggjøring av komplisert fagstoff 
 • Erfaring fra mediehåndtering og kommunikasjonsarbeid er ønskelig
 • Erfaring i å filme og redigere videosnutter er ønskelig
 • Kunnskap om og erfaring fra helsesektoren er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Blikk for gode saker og formidlende poenger
 • God på bruk og tilrettelegging av aktuelle informasjonskanaler
 • Jobber systematisk og grundig
 • Skaper godt og fruktbart samspill med ulike faggrupper 
 • Viser initiativ og får ting til å skje 
 • Evner å håndtere flere viktige saker parallelt

Vi tilbyr:

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag