• Bedrift
  Lillestrøm Kommune
 • Søknadsfrist
  24.05.2021
 • Sted:
  LILLESTRØM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  LILLESTRØM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3797441
 • Se her for andre jobber fra Lillestrøm Kommune

Rådgiver

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse av arbeidssted:
Lillestrøm kommune ble etablert 01.01.2020, da Sørum, Fet og Skedsmo kommune ble slått sammen. Lillestrøm har blitt den niende største kommunen i landet, med ca 87.000 innbyggere og en strategisk viktig beliggenhet sentralt i Osloområdet.
 
Det er vedtatt at Lillestrøm kommunes utvikling skal baseres på FNs bærekraftsmål, og det skal fokuseres på satsningsområdene «klima og miljø», «by- og tettstedsutvikling», «mestring hele livet» og «nyskaping». Målsettinger på disse områdene krever en sterk overordnet og strategisk styring av utviklingen i kommunen, og det er store forventninger til at vi evner å jobbe målrettet og tverrfaglig slik at vi lykkes med disse temaene.
 
Tjenesteområdet kultur, miljø og samfunn er samlet for å sette organisasjonen i stand til å ta et helhetlig grep om områder som er avgjørende for god samfunnsutvikling, og avdeling for strategi og analyse vil bli helt sentral for at vi skal nå de ambisiøse og komplekse målsettingene som er satt. Sammensetningen av ansvar for kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, miljø og klima, samferdsel og mobilitet, statistikk, analyse og prognosearbeid i en avdeling gjør oss til en samlende enhet som bidrar til at kommunen jobber helhetlig og målrettet på et overordnet og strategisk nivå. Avdelingen har dessuten ansvar for faglig bistand, koordinering og påvirkning av arbeid på tvers av fagmiljøer internt i kommunen, og overfor statlige og regionale etater. Strategi og analyse utgjør kommunalområdet by- og stedsutvikling, sammen med planavdelingen, byggesaksavdelingen, geodataavdelingen og landbruksavdelingen.
 
Utlysningen gjelder en 100 % fast stilling som rådgiver på avdeling for strategi og analyse. Med tilsetting i denne stilling får avdelingen 12 ansatte.
 
Arbeidsstedet er rådhuset i Lillestrøm, som ligger 2 minutters gange fra jernbanestasjonen. Reisetid til Oslo er 10 minutter med tog.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsområdet som vi har kalt statistikk og analyse er fra før bemannet med en rådgiver. Målet på dette arbeidsområdet er at kyndig bruk av statistikk, prognoser og GIS-analyse i enda større grad blir en ressurs i organisasjonen, slik at det hever kvaliteten i alt plan- og utredningsarbeid som kommunen gjør. På denne måten skal avdelingen bidra til at hele kommunen jobber ut fra et enhetlig og kvalitetssikret kunnskapsgrunnlag. Strategi og analyse har en betydelig rolle i arbeidet med utvikling og bruk av indikatorer for måloppnåelse på FNs bærekraftsmål og kommunens egne delmål.  

Sentrale arbeidsoppgaver kan være:

 • Bidra til utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag og levekårsundersøkelser for Lillestrøm
 • Bidra til innhenting, bearbeiding og tilrettelegging av data til bruk i kommunens planlegging
 • Utarbeidelse av prognoser, eksempelvis innen Kompas
 • Bidra til utvikling av indikatorsett for måling av oppnåelse av FNs bærekraftmål og kommunens egne mål
 • Tilrettelegge for/medvirke til analyse- og utredningsarbeid som leveranser til planer og utviklingsprosjekt i kommunen
 • Bruk av GIS-verktøy til analyse ifm. plan- og utredningsarbeid, for eksempel innen:
  -        Lokale klima- og miljøforhold
  -        Levekårs- og folkehelsedata
  -        Offentlig og privat, teknisk, grønn og sosial infrastruktur
  -        Medvirkningsløsninger i forbindelse med planleggingsarbeid
  -        Mobilitets- og tilgjengelighetsanalyser (eventuelt ATP-modulen eller lignende)
  -        Analyser innen et bredt spekter av temaplaner innen alle kommunens sektorer
 • Bygge nettverk og skaffe relasjoner til relevante fagmiljø i og utenfor kommunen 
 • Bidra til presentasjon og fremstilling av kunnskapen, muntlig, skriftlig eller ved hjelp av kart og visuelle virkemiddel, og å spre kunnskap og forståelse om kommunen i organisasjonen og utad

Arbeidsoppgavene vil i noen grad bli tilpasset hvilken kompetanse arbeidstaker har. 

Kvalifikasjoner:

Høyere universitets-/høyskoleutdanning innenfor relevante fagområder.

Søkere kan være aktuelle selv om de ikke har alle kvalifikasjonene nedenfor:

 • Kunnskap om statistikk, beregning og prognose
 • Erfaring med analyse og utredningsarbeid
 • Kunnskap om GIS-verktøy og -analyse (Esri og FME, evt. Python)
 • Kunnskap om verktøy for visuell fremstilling (illustrasjoner, kart og figurer) Kunnskap om, eller interesse for bruk av analyser til planlegging og utredningsarbeid på kommunens sektorer

Personlige egenskaper:

 • Du har et strategisk tankesett og evner å innta et helhetsperspektiv  
 • Du ønsker å bruke din kompetanse til å gi bedre plan- og utredningsprosesser med høyere kvalitet
 • Du evner å arbeide både operasjonelt og strategisk mot mål gjennom en analytisk tilnærming
 • Du evner, og har interesse for, arbeid med tverrfaglige og komplekse sammenhenger
 • Du skaper engasjement og motiverer
 • Du er løsningsorientert, og kan vurdere begrensninger og muligheter, slik at oppgaver kan løses på en rasjonell måte.  
 • Du har god formidlingsevne, og evner å gjøre komplekse problemstillinger forståelige, muntlig, skriftlig eller visuelt
 • Du mener at samarbeid og samhandling på tvers av organisasjon og fagområder er et viktig suksesskriterium for å realisere kommunens målsettinger 

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
 • Lønn etter avtale
 • Trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 
 • Bedrift
  Lillestrøm Kommune
 • Søknadsfrist
  24.05.2021
 • Sted:
  LILLESTRØM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  LILLESTRØM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3797441
 • Se her for andre jobber fra Lillestrøm Kommune