Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  31.03.2020
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2815599
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Rådgiver

Kort om stillingen

Vil du være en viktig støttespiller for ledere og bidra til kompetanseutvikling i Kongsberg kommune? Vi har nå en 100 % ledig stilling som rådgiver ved personalavdelingen.

 

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver og selvstendig ansvar
 • Kompetanseutvikling og teamarbeid
 • God forsikrings- og pensjonsordning
 • Lønn etter avtale 

 

Innhold i stillingen 

Stillingsinnehaver skal gjennom godt samspill med medarbeidere, ledere og tillitsvalgte bidra til at Kongsberg kommune er en arbeidsplass som vekker engasjement og tilhørighet, hvor ansatte trives og videreutvikles. I dette ligger blant annet å bidra med intern kompetanseheving knyttet til regelverk og personalledelse, samt bistå med lederstøtte innen ulike områder. Samarbeid og deltakelse i endrings- og utviklingsprosesser sammen med ledere, medarbeidere og tillitsvalgte er også en del av stillingen. Arbeid med heltidskultur i Kongsberg kommune vil stå sentralt.

Som rådgiver rapporterer du til personalsjef / assisterende rådmann.

 

Arbeidsoppgver

 • Rådgivning og prosessbistand til ledere, særlig innen Helse og omsorg
 • Rekruttering
 • Kursholder på aktuelle temaer
 • Rådgivning og bistand i saker som gjelder lov- og avtaleverk
 • Bistå ledelse slik at overordnede målsettinger oppnås
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

 

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant utdanning fra universitet/ høgskole, minimum på bachelornivå.

 

Krav og ønsker til deg

 • Relevant arbeidserfaring
 • God organisasjonsforståelse
 • God digital kompetanse
 • Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • Gode samarbeidsegenskaper, serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Selvstendig, strukturert og tydelig
 • Gode kommunikasjons- og veilederegenskaper
 • Stor arbeidskapasitet 

Arbeidserfaring, kunnskap om offentlig forvaltning og personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt.

 

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.

 

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.