Ledig stilling

Færder kommune

Rådgiver - 100% fast stilling

Offentlig forvaltning

Færder kommune har en 100% fast stilling ledig i enhet for tilsyn og ulovlighetsoppfølging. 

Færder kommune arbeider aktivt og systematisk med tilsyn og ulovlighetsoppfølging, etter en politisk forankret strategi. Målsettingen er å sikre god kvalitet på byggverk, og å påse at ulovlige tiltak kommer inn i lovlige former. På den måten blir samfunnet, den enkeltes og allmennhetens interesser ivaretatt.

Enheten er organisert i staben til virksomhetsdirektør for teknikk og miljø, og arbeider med tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Enheten består av tre årsverk. 

Færder kommune er en attraktiv arbeidsplass med en bred faglig sammensetning og et godt sosialt miljø. Vi holder til på Gipø, sentralt på Nøtterøy.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:

For stillingen er hovedarbeidsoppgavene gjennomføring av tilsyn, oppfølging av avvik og oppfølging av brudd på plan- og bygningsloven.

I stillingen må det også påregnes følgende arbeidsoppgaver:

 • · Informere, veilede og yte service til publikum
 • · Forberede saker til politisk behandling, herunder klagebehandling
 • · Andre oppgaver som tilligger enheten

Stillingen innebærer nær kontakt med private og profesjonelle parter, og en viktig oppgave vil være veiledning og dialog for å sikre god saksbehandling og gode saksprosesser.

Kvalifikasjoner:

 • · Byggfaglig bakgrunn, som f. eks. byggingeniør, fagskoleingeniør eller byggmester
 • · Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • · Erfaring fra fagområdet i offentlig eller privat sektor vil bli tillagt vekt
 • · Ønskelig med kunnskap om offentlig forvaltning og saksbehandling etter plan- og bygningsloven

Egenskaper:

Tverrfaglig forståelse og evne til å jobbe både selvstendig og i team er viktig. Det er stor arbeidsmengde og fokus på det arbeidet enheten utfører, og evne til å være serviceinnstilt og løsningsorientert er sentralt.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, og det vil bli tatt hensyn til hvordan vår nye medarbeider kan komplettere øvrige medarbeidere i enheten.

Vi tilbyr:

 • · Faglig sterke og engasjerte kollegaer
 • · Godt arbeidsmiljø
 • · Fleksibel arbeidstid
 • · Lønn etter avtale
 • · God offentlig pensjonsordning

Registrering og søknad:

For å søke på ledige stillinger i Færder kommune ønsker vi at du benytter vårt elektroniske søknadsskjema.

Vitnemål og attester kan vedlegges det elektroniske søknadsskjemaet, eller eventuelt tas med til intervju.

Færder kommune er en arbeidsplass preget av mangfold. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke.


For nærmere opplysninger om stillingen:

Fagkoordinator ved enhet for tilsyn og ulovlighetsoppfølging, Thomas Ross Raftemo, tlf. 918 58 778