• Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  21.06.2021
 • Sted:
  Gjøvik
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Innlandet
 • Arbeidssted:
  Gjøvik
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3912087
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune

Rådgiver 100 % fast st. Oppvekst

Gjøvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Arbeidssted:

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

Tjenestene i sektor Oppvekst området skal legge grunnlag for barn og unges evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet i et bærekraftig framtidsperspektiv. Verdigrunnlaget vårt er bygget på verdier forankret i FNs barnekonvensjon. Vi har et ståsted i et helhetlig syn på utvikling hvor anerkjennelse, omsorg, danning, lek, læring, språk og sosial kompetanse henger sammen. 

Sektor Oppvekst organiserer skole, barnehage, barnevern og barn/familie. Oppgaver fra samtlige av sektorens fagområder vil kunne bli lagt til rådgiverstillingen.

Kommunalsjef for oppvekst er rådgivers nærmeste leder.

Kjerneoppgaver:
 • Delta i prosjektgrupper for å ivareta sektorens behov og interesser i pågående byggprosjekter innenfor skole og barnehage.

 • Gjennomføre utredningsarbeid innenfor sektorens fagområder.

 • Lede utviklingsprosesser innenfor sektoren.

 • Saksbehandling og persentasjon for politiske utvalg, og bidra til tilrettelegging for en god dialog med de folkevalgte.

 • Statistikk og analysearbeid som grunnlag for arbeid med budsjetter, planer og utviklingsarbeid. Med utgangspunkt i bl.a GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) og KOSTRA.

 • Delta i tverrfaglig prosjektarbeid i Gjøvik kommune.

 • Ivareta implementering og utvikling av digitale systemer i skole og barnehage.

 • Utføre forvaltningsoppgaver og saksbehandling i sektoren,  bl.a knyttet til erstatningssaker.

 • Pr.dd utgjør oppgaver knyttet til byggprosjekter ca 60 % av stillingen, men dette vil variere over tid. Forvaltningsoppgaver, mindre prosjekter og utviklingsoppgaver som tillegges stillingen vil utgjøre ca. 40 %.

 • Endringer i oppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner:

Vi søker en person som har:

 • relevant 3 –årig høgskole- eller universitetsutdanning.

 • skolefaglig kompetanse, inkludert kjennskap til Opplæringsloven. Det er ønskelig med kjennskap til fag og lovverk også innenfor øvrige deler av sektorens ansvarsområder.

 • erfaring fra offentlig forvaltning.

 • erfaring fra utredningsarbeid knyttet til sektorens fagområder.

 • erfaring fra statistikk og analysearbeid.

 • ledet prosjekter og utviklingsprosesser.

 • erfaring fra arbeid med digital utvikling.   

 • På bakgrunn av oppgaver knytte til pågående byggprosjekter de nærmeste årene, er det ønskelig med grunnleggende byggfaglig forståelse.

Personlige egenskaper:
 • Du er en motiverende pådriver for strategisk utviklingsarbeid som sørger for framdrift og gjennomføring.

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

 • Du jobber selvstendig med god struktur.

 • Du tar inititativ og tenker nytt.

 • Du er robust og evner «å stå i det».

 • Du har stor arbeidskapasitet. Evner å ivareta en stor og mangfoldig oppgavemengde.

 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:
 • En endringsorientert og innovativ organisasjon.

 • Kompetente og hyggelige kollegaer.

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

 • Lønn etter avtale.

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

 

 
 • Bedrift
  Gjøvik kommune
 • Søknadsfrist
  21.06.2021
 • Sted:
  Gjøvik
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Innlandet
 • Arbeidssted:
  Gjøvik
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3912087
 • Se her for andre jobber fra Gjøvik kommune