• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  14.06.2021
 • Sted:
  Frekhaug
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Frekhaug
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3868010
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Rådgivar vegforvaltning - 2 x 100 % stilling

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Ved avdeling for samferdsle, veg og VA er det ledig stilling to faste rådgivarstillingar , begge stillingane har forkus på vegforvaltning.  

Samferdsle, Veg og VA

Tenesteområdet eigesomdsforvaltning har ansvar for forvaltning av heile eigedomsmassen til Alver kommune, både bygningsmasse, areal, veg-, vatn-, og avløpsanlegg. Arbeidsstad er Rådhuset på Frekhaug. Her er vi ein del av eit bredt fagmiljø innan for feltet vårt.

Avdelinga forvaltar over 300 km med kommunal veg. Vegforvaltninga må ha eit utstrekt samarbeid på tvers i kommunen og har også mykje dialog med både Statens vegvesen og Vestland Fylkeskommune. Vi har også mykje kontakt med næringslivet, utbyggarar og private i samband med byggeprosjekt og utbetringar. Alver kommune har for tida mykje pågåande planarbeid knytt til trafikksikringsarbeid, oppfølging av Miljøløftet og løpande vedlikehald av kommunal infrastruktur.  

Arbeidsområder i avdelinga er:

 • Strategi og planar
 • Definere standard for veg og VA
 • Oppfølging av lovkrav og forskrifter, sakshandsaming knytt til private planar, graveløyver, avkøyrsler etc.
 • Normer, rutinar og retningslinjer
 • Fagregister / tilstandsdata
 • Planlagt vedlikehald
 • Prosjekt - Mindre investeringar
 • Innkjøp - Offentlege anbodsprosessar
 • Byggherreansvar
 • Koordinering av og samarbeid med rådgjevarar og konsulentar
 • Oppfølging av kommunen sine overordna planar og strategiar
 • Politiske saker – orienteringar knytt til fagområde, presentasjon av politiske saker
 • Utarbeide og følgje opp verksemdsplan for avdelinga
 • Bidra til godt tverrfagleg samarbeid og løysing av arbeidsoppgåver i eiga avdeling og på tvers av fagområde

Arbeidsoppgåver

Ansvar for sakshandsaming innanfor vegforvaltninga; kvalitetssikring av utbyggingsprosessar, både teknisk, juridisk, økonomisk og politisk. Du vil gjere tekniske vurderingar og godkjenningar av planer som omhandlar veg. Konstruktivt og tett samarbeid med eksterne samarbeidspartnarar og eigen organisasjon vil være grunnleggande. Deltaking i større prosjekt og planleggingsarbeid på tvers av sektorar er aktuelt.

Kompetanse

 • 3-årig ingeniørutdanning eller tilsvarande
 • Du skal helst ha erfaring innan utbygging og planlegging av kommunal infrastruktur og har arbeidd med veg-tekniske løysingar i praksis.
 • Du må ha god oversikt over faget når det gjeld formelle krav til planlagte og utførte arbeid.
 • Du må ha evne til å vurdere temaplanar, private utbyggingar og tekniske spørsmål frå innbyggjarar og næringsliv.
 • Det vil vere ein stor fordel om du har juridisk kompetanse innanfor vegfaget og kjenner offentleg forvaltning.. Stillinga krev utstrakt samarbeid med andre fagfelt internt i forvaltninga og elles i kommunen.
 • Relevant erfaring vil bli lagt vekt på og kan kompensere for eventuell manglande på formell utdanning. .
 • Er du engasjert, sjølvgåande, flink til å kommunisere både skriftleg og munnleg og har godt humør, er dette eigenskaper vi verdset høgt.
 • God kompetanse innan IKT og erfaring frå konsulent- eller entreprenørbransjen er positivt.

Vi tilbyr

 • Ein utviklande arbeidsplass i eit hektisk og godt arbeidsmiljø. Du vil få fagleg dyktige og engasjerte kollegaer.
 • Lønn etter avtale.
 • Tilsetjingsvilkår etter lov - og avtaleverk.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar.

 

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-rådgivar Hilde Kleivdal på e-post, hilde.kleivdal@alver.kommune.no 

 

 

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  14.06.2021
 • Sted:
  Frekhaug
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Frekhaug
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3868010
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune