• Bedrift
  Kystverket
 • Søknadsfrist
  16.08.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3983086
 • Se her for andre jobber fra Kystverket

Rådgivar/seniorrådgivar klima og miljø

Kystverket

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker etter ein dyktig medarbeidar som kan vere med på å styrke vår kapasitet på klima og miljø!

Kystverket utviklar transportsystem til sjøs som er sikre, fremmar verdiskaping og bidreg til omstilling til lavutsleppssamfunnet. Det er sett ambisiøse mål innan framkome, transportsikkerheit og innan klima/miljø. Konkurranseevna til sjøtransporten, utnytting av ny teknologi, samt organisasjonsutvikling, er viktige utfordringar for å kunne møte morgondagens krav. Kystverket har brei samhandlingsflate innan samferdsel, mot andre samfunnsaktørar, og har internasjonalt samarbeid både med nasjonar og
organisasjonar for å standardisere, effektivisere og trygge sjøfarten.

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdas sikraste og reinaste.

Det er no ledig ei stilling som rådgivar/seniorrådgivar i avdelinga for hav- og kystforvaltning i Kystverket. Avdelinga har til saman 22 tilsette i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg. Arbeidsfeltet er allsidig og variert, og ikkje minst engasjerande. Oppgåvene vil vere knytt til både sakshandsaming, råd og rettleiing. 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor/master fortrinnsvis innanfor miljøfag og eller samfunns-, forvaltning-, ingeniør- og planfag
 • Erfaring/kunnskap frå klima og miljø innan arealplanlegging, offentleg forvaltning, utgreiings- og planleggingsoppgåver
 • God forståing av og innsikt i hav- og kystområdas klima- og miljøutfordringar
 • Gode kunnskapar i elementære dataverktøy
 • Norsk og engelsk, munnleg og skriftleg
 • Kjennskap til digitale kartverktøy
 • Erfaring/kunnskap om maritim næring er ein fordel
 • Erfaring/kunnskap om prosjektleiing og forbetringsarbeid er ønskeleg
 • Førarkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Ansvarsbevisst
 • Analytisk
 • Beslutningsdyktig
 • Brukarorientert
 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • Initiativrik, sjølvstendig og strukturert 
 • Godt humør

Som tilsett skal du kunne identifisere deg med våre verdiar, som er framtidsretta, engasjert og påliteleg

Vi tilbyr:

 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige vilkår
 • Ei utfordrande stilling med utviklingsmoglegheiter
 • Gunstige vilkår og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid innanfor statens ordningar
 • Ferieheimsordning ved nokre av fyra til Kystverket
 • Stillinga er plassert i kode rådgivar/seniorrådgivar, stillingskode 1434/1364, brutto kr. 535 200 til brutto kr. 726 400, avhengig av kvalifikasjonar

Arbeidsstad er for tida Haugesund

Anna
Vi meiner at inkludering og mangfald er ein styrke. Derfor ønsker vi medarbeidarar med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra til ei enda betre oppgåveløysing. Vi vil legge til rette for medarbeidarar som har behov for det. Får vi kvalifiserte søkarar med funksjonsnedsetting, hol i CV-en eller innvandrarbakgrunn, vil vi innkalle minst ein søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søkar innanfor desse gruppene, må søkarane oppfylle visse krav. Les meir om krava på Arbeidsgivarportalen: https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Søkarar som oppfyller krava og ønsker å bli vurdert på spesielt grunnlag, må krysse av for dette i jobbportalen Webcruiter. Avkrysningane i jobbsøkarportalen vil også danne grunnlag for ein anonymisert statistikk som alle statlege verksemder rapporterar om i sine årsrapportar.

I samsvar med offentleglova § 25 gjer vi merksam på at opplysningar om søkaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkaren har bedt om ikkje å bli ført opp på søkarlista. Søkarar vil i så fall bli varsla om det.


 
 • Bedrift
  Kystverket
 • Søknadsfrist
  16.08.2021
 • Sted:
  HAUGESUND
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  HAUGESUND
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3983086
 • Se her for andre jobber fra Kystverket