Detaljer

 • Bedrift
  Betanien sykehus
 • Søknadsfrist
  23.02.2020
 • Sted:
  FYLLINGSDALEN
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Helse og sosial
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FYLLINGSDALEN
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2433958
 • Se her for andre jobber fra Betanien sykehus

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Psykologspesialister - psykosepoliklinikk/ FACT-team

Betanien psykosepoliklinikk/ FACT-team

Vi søker etter psykologspesialister til vårt FACT-team i psykosepoliklinikken. FACT er en egen modell som mange psykosepoliklinikker nå velger å organisere seg etter. FACT står for flexible assertive community treatment.

Psykosepoliklinikken vår er under utvikling og består p.t. av FACT-teamet som også driver diverse gruppetilbud som en-og flerfamiliegrupper, IMR (recoverygrupper), temagruppe, fysisk aktivitets-grupper og hesteassistert terapi-gruppe.

Vi jobber tett sammen med Avd.psykose sengeposten bl.a. med pårørendearbeid, om å utvikle aktivitetshus med musikk-/ jobb-/ erfaringskafe og evt. brukerstyrte aktiviteter. Vi har også egen FACT-seng i sengeposten.

Til nå har vi 11,8 årsverk i tillegg til 3 kommunale (alle ansatt i FACT-teamet). Vi er tverrfaglig sammensatt med overleger, psykologer, psykiatriske sykepleiere, vernepleier, sosionom, erfaringskonsulenter, jobbspesialist, musikkterapeut og fysioterapeut. Det er høy faglig kompetanse og erfaring i personalgruppen, og vi har et trivelig og konstruktivt psykososialt miljø.

Det polikliniske tilbudet i psykosepoliklinikken/FACT-teamet er hovedsakelig et spesialisert tilbud til:

 • Personer over 18 år med alvorlig psykisk lidelse innen schizofrenispekteret, som ikke klarer å nyttiggjøre seg ordinært poliklinisk eller kommunalt tilbud i aktuell sykdomsfase. Behandling og oppfølging skal likevel skje i tett samarbeid med kommunalt tilbud der det er mulig.
 • Behandling er påkrevd og det er behov av sammensatte og koordinerte tjenester som krever høy grad av tverrfaglig samarbeid / tverrfaglig teamarbeid.
 • Det er behov for tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig.
 • Tilstanden er ikke av forbigående art, men gjennomgripende og langvarig.
 • Det foreligger alvorlig svikt i sosial fungering.
 • Det er nødvendig å samordne hjelp og oppfølging fra ulike instanser for å gjennomføre en behandlingsplan.

 Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgavene er å kartlegge, vurdere, behandle og følge opp tilviste pasienter etter enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Være vedtaksansvarlig for pasienter på tvungent psykisk helsevern
 • Polikliniske samtaler og ambulant oppfølging av pasienter
 • Gruppebehandling
 • Tverrfaglig teamarbeid og samarbeid med eksterne instanser
 • Veiledning til samarbeidsparter og avdelinger i kommunen
 • Deltagelse i utviklingen av behandlingstilbudet i psykosepoliklinikken
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø

 Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist
 • Klinisk erfaring med pasientgruppen
 • Erfaring med å vurdere pasienter i forhold til Psykisk Helsevernloven
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk

 Personlige egenskaper:

 • Pasientorientert og engasjert
 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Trives med å jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Fleksibel og gode samarbeidsevner

 Vi tilbyr

Stillingsbrøk 100 %. Gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter avtale. Betanien sykehus har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale om bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som fri tiltgang på velutstyrt treningssstudio og hytte i Alvøen. Parkering er gratis og under tak. Vi forsøker å legge til rette for videreutvikling og økt kompetanse.

Dokumentasjon

Attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju.