• Bransje
  Helse og sosial
 • Bedriftstype
  Stiftelse
 • Organisasjonsnummer
  968349627
 • Antall ansatte
  617
 • Opprettet år
  1973
 • Nettside
  Betanien sykehus

Adresse


Vestlundveien 23
5145  FYLLINGSDALEN

Betanien sykehus oppføring hos:

Betanien sykehus

Betanien sykehus/Betanien DPS

Betanien er et privat sykehus med driftsavtaler med Helse Vest RHF. Betanien sykehus består av distriktpsykiatrisk senter, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, dagkirurgisk senter og røntgen- og laboratoriesenter. Betanien sykehus er en del av Stiftelsen Betanien Bergen som er en selvstendig og selveiende stiftelse, opprettet av Metodistkirken i Norge. Betanien DPS har bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg som sitt opptaksområde, med ca. 53.000 innbyggere over 18 år. Betanien DPS har poliklinisk-, dag-, ambulant- og døgnbehandling. Betanien DPS er organisert i 3 avdelinger: Avdeling allmennpsykiatri (14 døgnbehandlingsplasser), Avdeling psykose (12 døgnbehandlingsplasser og psykosepoliklinikk) og Voksenpsykiatrisk poliklinikk. Kjerneoppgavene våre er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørendeveiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling samt utdanning av helsepersonell. 

Stiftelsen Betanien startet sin virksomhet i Bergen i 1904. De første oppgavene var som privat hjemmesykepleie, dels i hjemmene og dels innenfor eksisterende sykehus i Bergen.

Stiftelsen Betanien Bergen ble opprettet som diakonal institusjon ut fra et ønske om å praktisere den kristne tro i konkrete barmhjertighetsgjerninger. Det hele skjedde innenfor en kirkelig ramme ved at Metodistkirken i Norge stod som initiativtaker til Stiftelsen Betanien Bergen.

Stiftelsen Betanien Bergen eier og driver i dag Betanien Barnehage,Betanien rehabillitering, og sykehjem, Betanien sykehus og Høyskolen Betanien.

Ledige jobber

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse