Detaljer


Psykomotorisk fysioterapeut og Fysioterapeut

Hver dag jobber medarbeidere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus for bedre liv og helse for tusenvis av mennesker. Er du en faglig engasjert fysioterapeut som setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø? Da kan du være den vi søker!

Ved enhet for fysioterapi har vi nå ledig to faste stillinger.

En Fysioterapeut med videreutdanning eller master i psykomotorisk fysioterapi 100 % stilling fra 1. november 2020.
Stillingen er tilknyttet Klinikk for psykisk helsevern, og dekker to av klinikkens sengeposter. Klinikken har et bredt tverrfaglig behandlingstilbud hvor man etterstreber en helhetlig tilnærming til pasientene.

En Fysioterapeut 100 % stilling ved ortopedisk avdeling fra 3. august 2020.
Stillingen innebærer arbeid på sengepost, polikliniske konsultasjoner og undervisning på pasientskoler. Helgevaktordning.

Enhet for fysioterapi har 27,5 årsverk for fysioterapeuter og har ansvar for fysioterapitilbudet ved kirurgisk og medisinsk klinikk, klinikk for psykisk helsevern, LDPS (døgn), Nic Waal (BUP) og Lovisenberg Lindring og Livshjelp.

Arbeidsoppgaver psykomotorisk fysioterapeut:
• Undersøkelse og behandling av innlagte pasienter. Behandling foregår individuelt og i gruppe.
• Deltakelse i tverrfaglige behandlingsteam.
• Knytte pasientene til ulike eksterne behandlingstilbud i bydel
• Veiledning av studenter i praksis og turnustjeneste
• Undervisning om fysioterapi til avdelingen

Arbeidsoppgaver fysioterapeut ortopedi:
• Behandling av inneliggende pasienter
• Oppfølging av pasienter på ortopedisk poliklinikk i tett samarbeid med øvrige fysioterapeuter og avdelingens ortopeder
• Undervisning på pasientskoler
• Oppgaver knyttet til fagutvikling

Kvalifikasjoner:
Psykomotorisk fysioterapeut
• Videreutdanning eller master i psykomotorisk fysioterapi
• Erfaring innen psykiatri og psykisk helse, og interesse for fagfeltet

Fysioterapeut
• Erfaring med behandling av ortopediske pasienter

For begge
• Autorisasjon som fysioterapeut
• Engasjement for fagutvikling
• Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:
• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø
• Mulighet for faglig utvikling
• Mulighet for faglig og personlig veiledning ved avdelingen
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger