Psykomotorisk fysioterapeut / fysioterapeut

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Vi søker en faglig engasjert fysioterapeut som setter pasienten i sentrum og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende miljø.

Ved enhet for fysioterapi har vi nå en ledig stilling ved Seksjon døgn, Lovisenberg DPS, for:

Psykomotorisk fysioterapeut/fysioterapeut i 40 prosent vikariat fra 1. januar 2022.

Enhet for fysioterapi har 25,1 årsverk for fysioterapeuter og har ansvar for fysioterapitilbudet ved kirurgisk og medisinsk klinikk, klinikk for psykisk helsevern, LDPS (døgn), Nic Waal og Lovisenberg Lindring og Livshjelp. Den aktuelle stillingen er tilknyttet Seksjon døgn ved LDPS.

Arbeidsoppgaver:

 • Å kartlegge pasientenes behov for fysioterapi og gi behandling i form av både individuelle timer og gruppetilbud.
 • Undervisning til pasienter og eventuelt ansatte.
 • Bidra i veiledning av turnuskandidat og studenter.
 • Bidra i kontinuerlig utvikling og evaluering av fysioterapitilbudet.
 • Deltakelse i tverrfaglige team ved avdelingen.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som fysioterapeut, gjerne videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi.
 • Erfaring fra psykisk helsevern.
 • Engasjement for fagutvikling.
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner.


Vi tilbyr:

 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet.
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene.
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.
 • Gode velferdsordninger.