Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykomotorisk fysioterapeut

Offentlig forvaltning

DPS Strømme poliklinikk i Kristiansand har ledig stilling i et godt og faglig inspirerende arbeidsmiljø! Vi har jevnlige sosiale sammenkomster, og tradisjon for å hygge oss ekstra hver fredag i lunsjen. Hos oss får du god støtte i en fantastisk merkantilgruppe, som utfører alt av koding i DIPS og forløpsregistrering i pakkeforløp. 
Vi søker psykomotorisk fysioterapeut til en spennende prosjektstilling, der vi vil undersøke nytteverdien av å tilby denne funksjonen i rammen av spesialisthelsetjeneste psykisk helsevern for voksne. Stillingen vil være forankret i et allmennpsykiatrisk team som har særlig interesse og kompetanse på behandling av traumelidelser. Terapeutene i dette teamet har blant annet utdanning innen EMDR og sensorimotorisk psykoterapi.

Formålet med denne stillingen er å tilby virksom og mer effektiv behandling for pasienter vi i dag opplever at vi har vansker med å hjelpe i tilstrekkelig grad. Denne funksjonen skal ikke være substitutt for kommunal oppfølging, men integreres i øvrig behandlingsplan i spesialisthelsetjenesten. Fordi dette er en prosjektstilling, vil de konkrete arbeidsoppgaver og innhold i stillingen utvikles underveis. Vi søker derfor en engasjert og selvstendig psykomotorisk fysioterapeut, med gode samarbeidsevner, som ønsker å være med å utvikle dette tilbudet.

Ved DPS Strømme poliklinikk er vi i dag 12 psykologer, 7 psykologspesialister, 10 overleger i psykiatri, 6 sykepleiere og 9 medarbeidere med annen utdanning. Vi er opptatt av psykoterapi og virksom behandling, og har i dag flere spesialiserte behandlingstilbud; blant annet MBT, EMDR og CBT-ED. Vi er i gang med innføring av B4DT (Bergensmodellen for behandling av angst) og har et prosjekt på korttidsterapi. Poliklinikken er organisert i et gruppeteam og tre allmennteam. Behandlingsteamene har tilgang til en sosionom som kan bistå pasienter med sosialfaglige behov, en jobbkonsulent som hjelper pasienter med å komme i ordinært arbeid og en musikkterapeut.

Vi lyser ut et engasjement som psykomotorisk fysioterapeut:
1 x 100% engasjement av 1 års varighet som psykomotorisk fysioterapeut ved psykiatrisk poliklinikk, Kristiansand - Tiltredelse fra 01.09.24 eller etter avtale. Mulighet for forlengelse.


Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Videreutdanning innen psykomotorisk fysioterapi
 • Erfaring fra arbeid med smerteproblematikk, traumelidelser eller personlighetsproblematikk er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Interesse for faglig utvikling
 • Evne til selvstendig arbeid og utvikling av dette tilbudet
 • Ønske om å forbedre egen praksis gjennom veiledning, samarbeid og tilbakemeldinger fra andre

Vi tilbyr:

 • Lyse innbydende kontorer i fine omgivelser, nær Kristiansand sentrum (114 000 innbyggere)
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Mulighet for kurs og kompetanseheving
 • Utfordrende og variert arbeid 
 • Ukentlig trening for ansatte i avdelingens egne treningsrom/gymsal
 • Månedlig sammenkomst på kveldstid