• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4297806
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Psykologspesialist/psykolog, Tverrfaglig Helsekartlegging 

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

En unik mulighet til å jobbe i team for utprøving av Tverrfaglig Helsekartlegging i Oslo! 

Barne- og familieetatens psykolog- og ressurstjeneste akutt- og korttid består av 10 psykologer som jobber i tverrfaglige team med barnevernfaglig utdannet personell.  Vi samarbeider tett med lege, (helse)sykepleier og andre yrkesgrupper. Arbeidsoppgavene er rettet mot utredning og hjelp til barn, ungdom og voksne i familier og beredskapshjem, samt oppfølging av personell i akuttinstitusjoner. 

Vi har ledig stilling for psykologspesialist/psykolog som i hovedsak skal arbeide med eldre barn og ungdom ved Beredskapshjemavdelingen i Oslo, samt delta i Oslo sitt team for utprøving av Tverrfaglig Helsekartlegging. Teamet retter seg mot barn og unge som skal flytte hjemmefra i regi av barnevernet, og vil bestå av ansatte både fra Barne - og familieetaten og fra Oslo universitetssykehus, Ullevål. Det tverrfaglige/tverrsektorielle teamet har oppstart i disse dager og er del av et nasjonalt satsingsområde innen barnevern og helse.

Vi ønsker fortrinnsvis deg som er psykologspesialist med interesse for utredning av omsorgsbehov hos barn og unge i en utsatt posisjon, og som kan tenke deg å drive utviklingsarbeid i et tett samarbeid mellom barnevern og helsesektor. 

Ved endring i vårt tjenestetilbud kan arbeidsområder/oppgaver for stillingen samt dens plassering i organisasjonen endres.

Det bes om at attester og vitnemål vedlegges søknaden elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i Tverrfaglig Helsekartlegging gjennom utredning og utviklingsarbeid 
 • Jobbe med eldre barn og ungdom i Beredskapshjemavdelingen Oslo
 • Delta i faglig utviklingsarbeid av våre tjenester ved de ulike avdelingene i akutt- og korttidstilbudet 
 • Kartlegging og veiledning/endringsarbeid med barn, ungdom, familier og andre omsorgsgivere, nettverksarbeid og systemarbeid
 • Rapportskriving
 • Undervisning internt og eksternt

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog med godkjent spesialitet og norsk autorisasjon
 • Psykolog med norsk autorisasjon i spesialisering og psykologer med relevant erfaring kan også komme i betraktning 
 • Erfaring med kartlegging og utredningsarbeid, samt endringsarbeid, traumer og krisehåndtering
 • Erfaring med utviklingsarbeid er en fordel
 • Tilfredsstillende politiattest (ikke eldre enn 3 mnd.) kreves før tiltredelse. Attesten skal ikke vedlegges søknaden

Det er ønskelig med

 • Erfaring fra arbeid i barnevernssektoren
 • Erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier med sammensatte vansker
 • Utrednings- og utviklingskompetanse
 • Erfaring fra samarbeid med barnevernets førstelinje, kommunal helse/spesialisthelsetjeneste, barnehage, skole etc. 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Engasjement og interesse for fagfeltet
 • Selvstendig og initiativrik
 • Evne og vilje til fleksibilitet
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Å kunne jobbe i tett samarbeid annet kvalifisert personell med barn, unge og deres omsorgspersoner  
 • Godt faglig miljø med psykologer og andre yrkesgrupper
 • Fleksitidsordning
 • Avlønning i henhold til Oslo kommunes lønnsregulativ etter følgende spenn: Psykolog med godkjent spesialitet: lønnstrinn 51-55 etter kvalifikasjoner. Psykolog: lønnstrinn 41-51 etter ansiennitet og/eller kvalifikasjoner. I særskilte tilfeller vil høyere lønn kunne vurderes. 
 • Gode forsikrings- og låneordninger i Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din lønn til pensjonsinnskudd
 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  18.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4297806
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune