Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog søkes!

Offentlig forvaltning

Spesialenheten ved Bup Oslo Syd har ledig et 6 måneders vikariat i 100% stilling for psykologspesialist/psykolog med evnt mulighet til forlenging. Arbeidsoppgavene er tilknyttet Tips Ung teamet i enheten med fokus på tidlig oppdagelse, utredning/differensialdiagnostikk og behandling av psykoseproblematikk hos barn og unge. Teamet er tverrfaglig; psykologspesialister, kliniske sosionomer/kliniske barnevernspedagoger og overlege.

BUP Oslo syd er en del av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i OUS og består av poliklinikkene; BUP Nordstrand, BUP Østensjø, BUP Søndre Nordstrand og Spesialenheten. Spesialenheten har tre team; et Tips Ung team, et Ambulant Intensivt team og et Lavterskel team. Vi betjener alle de tre generalistpoliklinikkene i BUP Oslo syd. Vi er lokalisert i nybygde lokaler på Mortensrud og samlokalisert med Søndre Oslo DPS og Ruspoliklinikken.

Det legges vekt på faglig kvalitetsutvikling, internopplæring i behandlingsmetodikk, brukerevaluering, samt fagutvikling for den enkelte medarbeider. 

Psykolog uten spesialisering kan også vurderes for stillingen, men da med relevant praksis/erfaring.

Stillingen er ledig fra og med 01.09.2022.

Kun elektroniske søknader via WebCruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver:

 • Tidlig oppdagelse, utredning/differensialdiagnostikk og behandling av risikotilstander for psykose og tidlig psykoseproblematikk, til barn og unge i hovedsak i aldersgruppen 12-18 år og deres familier
 • Arenafleksibel behandling ved behov
 • Bruk av jobbmobiltelefon
 • Samarbeid med øvrig hjelpeapparat, samt konsultasjon og veiledning til samarbeidspartnere i 1. og 2. linjetjenesten

Kvalifikasjoner:

 • God kjennskap til ulike diagnostiske tilstandsbilder
 • Erfaring med utredning og behandling av psykoserisiko eller tidlig psykoseproblematikk
 • Erfaring med familie- og nettverksarbeid

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både selvstendig arbeid og samarbeid med andre
 • Veiledningskompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Fleksibilitet og omstillingsevne

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø der samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere er vesentlig for å tilby god hjelp til pasienter og deres familier
 • Tips Ung teamet har teammøter to ganger i uken og tilstreber å ha to behandlere fra teamet inne i de enkelte sakene
 • Mulighet til å "skreddersy" utredning og behandling for den enkelte pasient
 • Arbeidstid 37,5 t pr uke og fleksitidsordning
 • Lønn etter avtale