Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/Psykolog Sikkerhetsseksjon

Offentlig forvaltning

En av våre dyktige psykologspesialister skal i permisjon og vi trenger derfor vikar i Sikkerhetsseksjonen og FACT sikkerhet fra sommeren 2024

Vi har ledig ett års vikariat med mulighet for forlengelse

FACT Sikkerhet er underlagt Sikkerhetsseksjonen og innehar særskilt kompetanse på komplisert psykosebehandling, voldsrisikovurdering og -håndtering.
Sikkerhetsseksjonen har 12 døgnplasser, og øker til 15 i det nye sykehuset. Seksjonens oppgaver er utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med alvorlig psykisk lidelse, i tillegg til voldsrisikovurdering og -håndtering. Vi har behandlingsansvar for et økende antall pasienter underlagt dom til tvungent psykisk helsevern samt pasienter med alvorlig voldsrisiko underlagt sivilrettslig TPH.

Sikkerhetsteamet er tverrfaglig sammensatt med overleger, psykologspesialist, sosionom, vernepleiere og sykepleiere. Formålet med teamets arbeid er blant annet å sikre forsvarlige og trygge utskrivninger av pasienter der samfunnsvernet skal prioriteres, og samtidig sørge for at pasientens rett til god og forsvarlig behandling blir ivaretatt. Under og etter utskrivningsprosessen følger teamet opp pasientene både i egne lokaler og ambulant.

Som psykologspesialist vil du arbeide både i sikkerhetsseksjonen og i FACT sikkerhet. Dette gir et godt grunnlag for å bygge og opprettholde pasientrelasjonen gjennom hele behandlingsforløpet. Denne organiseringen har vist seg å være en suksessfaktor.  Arbeidsmetodikken og organiseringen av ambulante tjenester på sykehusnivå har vakt oppsikt nasjonalt og har svært gode resultater. 

Sikkerhetsseksjonen er en av seks seksjoner i Avdeling for spesialpsykiatri som består av to psykoseseksjoner, seksjon for unge, seksjon for utviklingshemming og autisme og BET (basal eksponeringsterapi). Som psykologspesialist i avdelingen vil du være en del av et større fagmiljø med spisskompetanse på flere områder.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?
Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Blakstad sykehus står overfor et generasjonsskifte. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Det samlokaliseres dermed et sterkt og bredt psykiatrisk fagmiljø, inkludert Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling og Avdeling for rus og avhengighet, i tillegg til samlokalisering med somatikken.
Klinikk for psykisk helse og rus satser med full tyngde for å utvikle avdelingen og pasienttilbudet vårt inn mot denne milepælen.

Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker til Oslo. Vi har parkeringsmuligheter på området. Vi er en del av Vestre Viken helseforetak, som leverer spesialisthelsetjenester til nesten 500 000 innbyggere fordelt på 22 kommuner. Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

 

Kvalifikasjoner:

 • Er engasjert i fagområdene sikkerhet og psykoselidelser
 • Erfaring med tvangsvedtak og dom til behandling er ønskelig
 • Er faglig oppdatert
 • Ønsker å utvikle faget
 • Har erfaring med fagutvikling eller forskning
 • Tenker helhetlig
 • Bidrar til å skape trygghet blant pasienter og ansatte
 • Arbeider strukturert og systematisk for å fremme pasientsikkerhet
 • Er god til å samarbeide

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende
 • Du har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Mulighet for døgnpraksis for erfaren psykolog i spesialisering
 • Mulighet til å være med å utvikle fagområdet  inn mot nytt sykehus
 • Et stort, allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
 • Tillitsbasert tilnærming til overtid og arbeidstid, der fokus er på at arbeidsoppgavene blir løst
 • Muligheter for å drive forskning, fag- og tjenesteutvikling innen sikkerhetspsykiatri
 • Muligheter for ulike velferdstilbud, herunder leie av permanent båt- og opplagsplass på sykehusområdet i
  indre Oslofjord, medlemskap i jaktlag (Blakstad sykehusområde har eget jaktområde med
  fellingstillatelser), personalbolig, leie av subsidierte ferieleiligheter i inn- og utland, barnehageplass på
  sykehusområdet.
 • Subsidiert parkeringsplass på sykehusområdet.
 • Godt utviklet kollektivtilbud med egen bussholdeplass ved sykehus
 • Mulighet til å være med og påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden inn mot nytt sykehus i Drammen

 

Intervjuer holdes fortløpende, med ansettelse etter avtale. 

Vi ønsker ikke kontakt med rekrutteringsfirma.