Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist / psykolog i spesialisering - rus- og avhengighets-psykologi

Offentlig forvaltning

100 % fast stilling ledig pr. d.d. 

I Sykehuset Østfold er TSB organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling. Avdelingen består av 5 poliklinikker, en i hver av Østfolds største byer, og to døgnseksjoner. Døgnseksjonene er forbeholdt avrusning og utredning, og har tilsammen 34 plasser.

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling Moss befinner seg i moderne og trivelige lokaler ved Sykehuset Østfold Moss. Sykehuset ligger like utenfor Moss sentrum, rett ved E6. Poliklinikken er samlokalisert med avdelingens to døgnseksjoner, og det kan derfor være mulig å fullføre hele spesialiseringen i rus- og avhengighetspsykologi ved avdelingens lokaler i Moss.

Poliklinikken i Moss har 18 fagstillinger (5 psykologspesialister), er tverrfaglig sammensatt og har god medisinsk-, psykolog- og sosialfaglig kompetanse. Den har også jobbspesialister. Poliklinikkens mandat er å vurdere rett til, samt gjennomføre utredning og behandling av rus- og avhengighetsproblematikk, herunder spillavhengighet og anabole androgene steroider. Den har også et behandlingstilbud til pårørende av mennesker med rusmiddelproblemer. Poliklinikken har til enhver tid rundt 350 pasienter i behandling.  

Arbeidsoppgaver:

 • Vurdering av henvisninger, kartlegging og avklaring av behandlingsbehov i samarbeid med tverrfaglig sammensatt inntak- og avklaringsteam
 • Vurdering av behov for akutt TSB
 • Diagnostiske utredninger og behandlingsansvar (individualterapi og gruppeterapi) i tråd med gjeldende praksis innenfor spesialisert rusbehandling
 • Tverrfaglig samarbeid med kompetent og engasjert team av medarbeidere bestående av; psykologspesialister/psykolog, psykiatriske sykepleiere/vernepleiere, sosionom, klinisk sosionom/familieterapeuter
 • Bidra i seksjonens familiearbeid og tilbud til pårørende
 • Bidra i seksjonens HMS-arbeid
 • Bidra i seksjonens interne fag-utvikling og kontinuerlige forbedringsarbeid
 • Bidra i tverrfaglig samarbeid mellom seksjonene internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Gi psykolog- og rusfaglig veiledning til 1.linje og internt i sykehuset

Kvalifikasjoner:

 • Primært psykologspesialist rus- og avhengighetspsykologi. Annen spesialitet kan vurderes. Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri er i så tilfelle av særlig interesse. Det er ønskelig at annen spesialist supplerer sin kompetanse med spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi.  
 • Psykolog i spesialisering rus- og avhengighetspsykologi kan vurderes.
 • Norsk autorisasjon
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • Faglig interessert, engasjert og kompetent
 • Lagspiller
 • Positiv og løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Organisert og effektiv
 • Ansvarsvilje og kapasitet
 • Personlig egnethet er av avgjørende betydning

Vi tilbyr:

 • Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling har et høyt faglig nivå og stort faglig engasjement
 • Det er en stabil og begeistret psykologgruppe i seksjonen, som har et godt samarbeid på tvers av seksjonene
 • Seksjonen har et trygt, inspirerende  og støttende arbeidsmiljø
 • Mulighet for god tverrfaglig og personsentrert behandling
 • Anledning til meningsfullt arbeid
 • Mulighet for å bidra til fag-utvikling innenfor TSB
 • Ryddige forhold og god ledelse
 • Romslig eget kontor og godt lokale å være i
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.