Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog - fengsel

Offentlig forvaltning

Vil du være med å forebygge og motvirke seksuelle overgrep?  

Behandlingstilbudet for personer som er dømt for seksuallovbrudd styrkes på landsbasis, og klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus har ansvar for å etablerere tilbudet for pasienter/innsatte i Agder fengsel. Tilbudet heter «BASIS» som står for «Behandling av seksuallovbruddsproblematikk i spesialisthelsetjenesten». Med bakgrunn i nasjonale føringer skal behandlingstilbudet for målgruppen styrkes, og det gis omfattende opplæring til de ansatte for å heve seksuallovbruddsspesifikk kompetanse. Dette inkluderer opplæring i relevante risikovurderingsverktøy og behandlingsrammeverket «Good Lives Model» fra internasjonalt anerkjente fagutviklere. Gjennom stillingen blir du også faglig tilknyttet Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri v/ Oslo universitetssykehus. Fagmiljøet i BASIS er i sterk vekst nasjonalt, og stillingen gir en unik mulighet for å drive og utvikle kunnskapsbasert behandling for målgruppen. Også med målsetning om å forebygge nye overgrep. For mer informasjon om BASIS, se: https://sifer.no/basis/

Sørlandet sykehus legger opp til to BASIS medarbeidere, hvorav en psykolog allerede er ansatt i behandlingstilbudet mens den andre skal ut i permisjon ett år.
Sørlandet sykehus ved DPS Østre Agder lyser derfor ut én ledig 100% vikar stilling som psykologspesialist/psykolog med tiltredelse snarest.

Fysisk arbeidssted er i stor grad Agder fengsel, avdeling Froland, men omfatter også Evje fengsel etter hvert. Stillingen vil bli organisatorisk plassert under DPS Østre Agder. DPS Østre Agder har et stort fagmiljø med mange psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere og overleger/psykiatere. Avdelingen tilrettelegger for psykologers utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et utdanningssted for leger i spesialisering. Medarbeiderne oppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning.

Vi søker deg som er faglig engasjert og med driv for å utvikle et høyspesialisert behandlingstilbud i ett av landets nyeste og topp moderne fengsler. Det er muligheter for å ta kontakt med personen som allerede er ansatt som BASIS-psykolog dersom du har spørsmål knyttet til stillingen. Se nederst i annonsen for kontaktinformasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.  

Arbeidsoppgaver:

 • Risikovurdering, utredning og behandling av personer dømt for seksuallovbrudd og som sitter i fengsel.
 • Fagutvikling innenfor behandling av seksuallovbruddsdømte i spesialisthelsetjenesten (BASIS).
 • Bidra med fagformidling og undervisning til interne og eksterne samarbeidsparter.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog.
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå.
 • Plettfri vandel.
 • Evne til og interesse for å lære seg og tilpasse seg nye behandlingsmetoder.
 • Nødvendig med sertifikat og arbeidet i stor grad er ambulerende.
 • Kompetanse og erfaring med utredning og behandling av alvorlig personlighetspatologi er ønskelig.
 • Erfaring fra fengselspsykiatri og gjerne erfaring med behandling knyttet til skadelig seksuell atferd er ønskelig.   

Personlige egenskaper:

 • Robust med tåleevne til å jobbe i fengsel.  
 • Evne til å samarbeide og jobbe i team vektlegges.
 • Evne til å jobbe godt tverrfaglig og på tvers av sektorer. 
 • Motivere andre og bygge relasjoner.
 • Må kunne jobbe selvstendig og trives med bli gitt ansvar.
 • Være bevisst sin rolle/funksjon i arbeidet med pasientmålgruppen.    

Vi tilbyr:

 • Opplæring i aktuelle risiko- og utredningsverktøy, samt behandlingsmodell
 • Mulighet til å tilegne seg spesialkompetanse innenfor et fagfelt i vekst
 • Tilgang til internasjonale faglige nettverk
 • Et godt og faglig inspirerende arbeidsmiljø
 • Spesialister opparbeider seg rett til 4 måneders studiepermisjon hvert 5.år etter enhver tid gjeldene overenskomst 
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale 
 • Lønn etter gjeldende overenskomst for sykehuset
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring