Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/ psykolog fast stilling og et års vikariat 

Offentlig forvaltning

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Søndre Oslo DPS er ett av to distriktspsykiatriske sentre ved Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Vi tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand med ca. 150.000 innbyggere. Avdelingen har tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 150 faste stillinger. DPS'et har følgende seksjoner: Spesialpsykiatrisk seksjon, Allmennpsykiatrisk seksjon, og Seksjon for døgnbehandling. Døgnseksjonen består av tre enheter med totalt 30 sengeplasser. Søndre Oslo DPS er samlokalisert med Barne- og ungdomspsykiatri og Ruspoliklinikk i moderne lokaler på Mortensrud.

Akuttenheten ble etablert i 2006 og tilhører Spesialpsykiatrisk Seksjon, som også består av en Spesialpsykiatrisk poliklinikk med et TIPS-team og tre FACT-team. Akuttenheten består av enhetsleder, en overlege, en lege i spesialisering, en psykologspesialist, to psykologer og en psykiatrisk sykepleier. Enhetens kjerneoppgave er prioritering av akutte henvendelser, kartlegging av psykisk helsetilstand, vurdering av videre behandlingstilbud og kortvarig oppfølging og behandling. Enheten har noe ambulant virksomhet, for det meste poliklinisk arbeid. Akuttenheten samarbeider med pårørende, fastleger, bydeler, Akuttpsykiatrisk avdeling, andre enheter i klinikk/DPS samt andre aktører. Enheten har åpent alle hverdager fra kl. 08.00 -15.30 en vakttelefon som er åpen mellom 08.30 -15.00.

Vi har nå ledig fast stilling som psykologspesialist (i klinisk voksen) på Akuttenheten, samt mulighet for et års vikariat (med mulighet for forlengelse) for psykologer som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning. Stillingen er ledig fra 01.oktober 2024.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Psykolog med kort tid igjen til spesialistgodkjenning samt erfaring fra psykiatrisk praksis i klinisk voksen spesialitet vil også kunne vurderes
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig

   Personlige egenskaper:

   Hos oss er det viktig at du:

   • Har interesse for arbeid med pasienter i krise, med uavklarte akutte behov for hjelp
   • Kan arbeide selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibelt
   • Trives med å samarbeide på tvers i team
   • Kan ta raske vurderinger og beslutninger
   • Har gjennomføringsevne

   Vi tilbyr:

   •  En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
   • Tett samarbeid i tverrfaglig team med høy kompetanse og engasjement
   • Høyt faglig nivå, mye fagutvikling og undervisning i enhet og avdeling
   • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
   • Mulighet for oppgaver og erfaringsutveksling på tvers av de ulike enhetene
   • Faglig veiledning i team
   • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansatt program
   • Du blir en del av viktig samfunnsoppdrag
   • En arbeidsplass i hjerte av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt