Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Regional sikkerhetsseksjon Helse Sør-Øst (RSA) er en høyspesialisert tjeneste med regional funksjon for Helse Sør-Øst. Seksjonen består av Fengselspsykiatrisk poliklinikk, 3 døgnenheter, Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern og en enhet inne i Ila fengsel for å bidra til mindre isolasjonsskader hos innsatte.

Fengselspsykiatrisk poliklinikk har stilling for en administrativ konsulent, fem psykologer/psykologspesialister, en psykiater, en lege i spesialisering og enhetsleder. Enheten er lokalisert i Oslo fengsel på Grønland. Vi tilbyr psykisk helsevern til innsatte i Oslo Fengsel, Bredtveit Fengsel og Ungdomsenhet Øst, Romerike fengsel.

Ved Fengselspsykiatrisk poliklinikk har vi nå ledig fast stilling for psykolog/psykologspesialist.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves ren vandel
 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • God skriftlig fremstilling
 • Det er ønskelig med erfaring fra psykisk helsearbeid innen fengsel. Formal og/eller realkompetanse innen voldsrisikovurdering er ønskelig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • Vi søker en ansvarlig, rolig og fleksibel psykolog/psykologspesialist med evne til å håndtere krevende problemstillinger
 • Vi ønsker en medarbeider med evne til selvrefleksjon, som vil bidra til godt arbeidsmiljø og har gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Fengselspsykiatrisk poliklinikk har et godt og faglig inspirerende miljø, gode samarbeidsrelasjoner til politi, påtalemyndighetene, kriminalomsorgen, øvrige spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester
 • Vi har jevnlig gruppeveiledning fra ekstern veileder og faste interne fagmøter. Vi har også fagsamarbeid med de øvrige enhetene i RSA, samt Kompetansesenteret for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri
 • Det legges til rette for kursvirksomhet og annet utviklingsarbeid i tillegg til forskning