Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

BUP Gjøvik er en poliklinikk med tre kontorer: Gjøvik, Gran og Aurdal i Valdres. Vi har til sammen 50 stillinger som utgjør et sterkt fagmiljø for barn og unges psykiske helse i Vest-Oppland. Bup Gjøvik er en del av avdelingen Bup Innlandet som dekker alle poliklinikker og døgninstitusjoner i Sykehuset Innlandet HF.

Poliklinikken har 17 psykologstillinger. Alle disse stillingene er besatt.

Stillingen som nå lyses ut er en fast stilling ved kontoret på Gjøvik.

BUP Gjøvik har god tverrfaglig bredde - både når det gjelder klinikere og faglig tilnærming - og en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent autorisasjon som klinisk psykologspesialist. Psykologer i spesialisering eller med lisens kan søke.

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Muligheter for kurs og veiledning.
 • Godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomster og reglement.
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • På Gjøvik er det kort vei til Norges langrennski og alpint eldorado og utforsking av nærliggende høyfjell, vann og skog både sommer og vinter.
  Innlandet er kjent for sitt rike kulturliv innen film og litteratur og Gjøvik for hele bredden av teater, musikk og dans. I nærmiljøet finnes et rikt tilbud av kortreist mat fra bondegårdsutsalg, lokale herregårder som tilbyr ny norsk gastronomi og overnattinger i tidsriktig komfort i historiske rammer, samt moderne restauranter med internasjonal cousine. Turistkontor for Gjøvik, Elverum, Ringsaker, Hadeland, Ringerike (visit-innlandet.no)
  For deg med familie og barn, er Innlandet i sterk utvikling og vekst med stor tilgang på ulike arbeidsplasser, samt et bredt spekter av skoler, høyskoler og universitet.
  Vi kan tilby et godt barnehagetilbud og bolig i god standard i umiddelbar nærhet av arbeidsplassen.Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.