Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Vi ser etter ny psykolog som ønsker å bli med i vårt eksponeringsteam for angstlidelser. Kanskje det er deg?

På 4. året har DPS Østre Agder et fagteam som tilbyr eksponeringsbehandling for pasienter med angstlidelser. Kjernen er firedagersgrupper for pasienter med panikklidelse eller sosial fobi etter Bergensmodellen (B4DT). I tillegg tilbyr vi enkeltsesjoner for pasienter med spesifikke fobier etter modeller fra L.G. Öst og Torkil Berge, og vi er i oppstart med intensjonsfokusert repeterte en-sesjons behandlinger for panikklidelse og sosial fobi. Vi har nært samarbeid med to terapeuter som driver metakognitive gruppe for pasienter med GAD/sykdomsangst og to terapeuter i Helse og Arbeid. I tillegg til vårt fagteam er det etablert fagteam for Gruppebehandling for personlighetsforstyrrelse og Spiseforstyrrelse. Arbeid for etablering av fagteam for ADHD/nevro og PTSD pågår.  

Vi er fire psykiatere, fem psykologer og to psykiatriske sykepleiere som har bidratt i varierende stillingsandel for å tilby spesifikk angstbehandling. 
Denne jobben er utfordrende, spennende og ikke minst veldig gøy. Det er utrolig givende å få bidra til de endringene vi ser hos pasientene. 
Psykologspesialisten som er i full stilling i teamet slutter for å gjøre andre ting i livet utenfor den offentlige helsetjenesten. Vi inviterer derfor deg til å søke en 100% stilling hos oss. Det er en stor fordel å ha erfaring med behandling av angstlidelser fra før, men dette er ikke avgjørende.

Om du er psykologspesialist/psykolog og synes dette høres ut som verdens beste jobb, så ta kontakt! Da har vi allerede en ting felles og har mer å snakke om.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Gyldig autorisasjon eller lisens
 • Erfaring fra pasientbehandling
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. Nivå tilsvarende "Bergenstesten".
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og gode samarbeidsevner
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med poliklinikkens behov

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Fleksibel, trygg, handlingsorientert, leken og godt humør

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet.
 • Arbeid i et team med gode kollegaer
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning og adekvat utdanning/kurs
 • Studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5 år.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale