Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Enhet for rus og psykiatri gir et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til pasienter med sammensatt problematikk. Enheten har 14 senger hvorav 4 er forbeholdt pasienter innlagt etter Helse og omsorgstjenestelovens § 10.2. Hovedfokus er kartlegging, utredning og miljøterapi. Vi har som målsetting å gi alle henviste pasienter en grundig og kunnskapsbasert utredning i tråd med faglige nasjonale retningslinjer og anbefalinger. Vi foretar utredning ved kartlegging og diagnostisering, hvor prosessen søker å belyse, synliggjøre og avklare ressurser og problemer på en systematisk måte. Utredningen innebærer et bredt spekter av metoder, som for eksempel samtaler, observasjon av atferd, spørreskjemaer, systematiske diagnostiske intervjuer og kognitiv utredning. Hensikten er å avdekke status og danne grunnlag for videre tiltak og hjelp på en godt operasjonalisert og forståelig måte for pasientene og deres støttespillere.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt og består p.t av: 2 psykologspesialister ,overlege med dobbeltspesialitet, turnus venter, sosionom, spesialutdannede  sykepleiere, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, hjelpepleiere og miljøarbeidere. Enheten er kjent for et godt arbeidsmiljø og en engasjert personalgruppe, og har gjennom mange år hatt positive resultater fra medarbeiderundersøkelser. Da en av psykologene våre har gått over i annen virksomhet, er det ledig 100 % st. fast stilling som psykologspesialist/psykolog. Stillingen er pt ledig, tiltredelse etter nærmere avtale.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog
 • Psykolog med spesialisering er ønskelig
 • For aktuelle kandidater uten spesialisering legges det til rette for dette
 • God kunnskap om og erfaring med arbeid med personer med rusmiddelavhengighet og/eller pasienter med psykiske lidelser
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • For fremmedspråklige: Bestått både muntlig og skriftlig Bergenstest, nivå B2/C1
 • Grunnleggende og gode ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig

Personlige egenskaper:

 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Pålitelighet, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet
 • Evne til å skape trygghet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5 år til etter gjeldende overenskomst
 • Lønn etter gjeldende overenskomst og kvalifikasjoner
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling