Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

BUP Gjøvik er en poliklinikk med tre kontorer: Gjøvik, Gran på Hadeland og Aurdal i Valdres. Vi har til sammen 50 stillinger som utgjør et sterkt fagmiljø for barn og unges psykiske helse i Vest-Oppland. Bup Gjøvik er en del av avdelingen Bup Innlandet som dekker alle poliklinikker og døgninstitusjoner i Sykehuset Innlandet HF. 

Bup Gjøvik har tilsammen 17 stillinger for psykologer. Alle disse stillingene er besatt.

Vi har nå ledig en fast psykologstilling på poliklinikken i Aurdal. Aurdal-kontoret består av 5 fagstillinger og er tverrfaglig sammensatt av psykologspesialist, psykolog, klinisk pedagog og sosionom, inkludert teamleder. 

BUP Gjøvik har god tverrfaglig bredde - både når det gjelder klinikere og faglig tilnærming - og en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Kvalifikasjoner:

  • Godkjent autorisasjon som klinisk psykologspesialist. Psykologer i spesialisering eller med lisens kan søke.

Personlige egenskaper:

  • Det vil bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

  • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver.
  • Muligheter for kurs og veiledning.
  • Godt arbeidsmiljø og god faglig kompetanse.
  • Konkurransedyktig lønn.
  • Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomster og reglement.
  • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.