Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.

Bufetat, ved region sør, fikk i oppdrag i 2019 å etablere en omsorgs- og behandlingsinstitusjon med til sammen 6 plasser i samarbeid med psykisk helsevern barn og unge, Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), Sørlandet sykehus HF (SSHF).

Målgruppen er barn og unge i alderen 13-18 år med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet, og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp. Institusjonen er organisert og reguleres i barnevernloven, hvor ansatte fra psykisk helsevern forpliktes til å yte helsehjelp i det omfang, og på den måten som er nødvendig for det enkelte barn. Institusjonstilbudet vil omfatte tverrfaglig helhetlig arbeid med kartlegging/utredning og behandling.

Vi har ledig 2 x 100 % faste stillinger for psykologspesialist/psykolog. Tiltredelse etter avtale.

Ansettelsesforholdet er i spesialisthelsetjenesten, SSHF/ABUP, og arbeidsstedet er for tiden delt mellom Lunde behandlingssenter og Akutt/ ambulant enhet (AAE).  Stillingen vil administrativt og faglig være inkludert i Akutt ambulant enhet (AAE), ABUP. Arbeidstidsordningen er dagarbeid. AAE består av et akutt team og et ambulant team, og flere spesialisert fagteam.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi eller spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog
 • God kunnskap om og erfaring med arbeid med barn og unge i kriser, familiearbeid og nettverkstenking
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig  
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement 
 • Pålitelighet, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet 
 • Evne til å skape trygghet 
 • Evne til å se og vurdere egen kommunikasjonsstil og væremåte, og tilpasse egen stil til de en møter
 • Evne og kunnskap til å ha fokus på barnet og barnets behov i arbeid med foreldrene
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5 år til enhver gjeldende overenskomst
 • Lønn etter gjeldende overenskomst og kvalifikasjoner 
 • Dekning av kostnader i forbindelse med DBT utdanning
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • Veiledning, jfr. krav i spesialiseringsforløpet
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring