Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist / Psykolog

Offentlig forvaltning

Er du vår nye engasjerte psykologspesialist/psykolog?

Ambulant akutteam er en sentralisert enhet i sykehuset Østfold, organisert under DPS Fredrikstad, men med lokale team ved de enkelte DPS på dagtid. Vi har ledig fast 100 % stilling i vårt tverrfaglige sammensatte ambulant akutteam ved DPS nordre Østfold som for øvrig består av dyktige og engasjerte spesialsykepleiere/vernepleiere, sosionom og 3 overleger. Ambulant akutteam har ansvar for å vurdere og koordinere øyeblikkelig hjelp-henvisninger og elektive henvisninger. Vi har et utstrakt samarbeid med primærhelsetjenesten, kommunale helsetjenester samt samarbeid med øvrige enheter i spesialisthelsetjenesten. Vårt team holder til på DPS Moss, sammen med 4 øvrige seksjoner som består av en voksenpsykiatrisk poliklinikk og to psykiatriske døgnseksjoner og ACT-teamet. For psykologspesialist er det mulig å delta i ambulant akutteams sentraliserte vaktordning på kveld/helg.

Hos oss tilrettelegges det for faglig utvikling, blant annet gjennom kurs og konferansedeltakelse for å vedlikeholde spesialitet. Vi oppmuntrer alle våre psykologspesialister til å inngå i faglig utviklingsarbeid, og muligheten til å kunne kombinere klinisk arbeid med fagutvikling eller forskning er stor. Våre fagmiljøer er preget av høyt engasjement og faglig nivå, og vi forsøker å legge til rette for at hver enkelt medarbeider skal kunne utvikle seg som behandler.
 

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog med norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialist i klinisk psykologi
 • Erfaring fra arbeid med personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser
 • Bør ha sertifikat klasse B

Personlige egenskaper:

 • Sans for å jobbe teambasert
 • Vi søker en psykolog med gode kommunikasjonsferdigheter, som jobber effektivt i en tidvis hektisk hverdag
 • Faglig trygghet i vurdering av pasienter
 • Bidrar både faglig og sosialt
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Et svært godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Et tverrfaglig og høyt kompetent kollegium
 • Deltagelse i faglig utvikling i seksjonen
 • Gode muligheter for faglig oppdatering og utvikling
 • For psykologspesialist er det mulig å delta i ambulant akutteams sentraliserte vaktordning på kveld/helg
 • Et godt velferdstilbud i Sykehuset Østfold
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.