Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Barne- og ungdomspsykiatri Innlandet, Enhet for Utredning og behandling er en døgnavdeling for ungdom i alderen 12-18 år med ulike psykiske utfordringer.
Enheten er lokalisert på Sanderud sykehus. Enhet for Utredning og behandling er en elektiv 5-døgnspost.  Hovedoppgavene er utredning og behandling av ulike tilstandsbilder innenfor en tidsramme på ca. 6-12 uker.
Tilknyttet enheten er UT-teamet som er et eget ambulant behandlingstilbud for ungdom i samme aldersgruppe.
Enhet for Utredning og behandling er slått sammen med Akuttenheten for ungdom i helger og ferier.

Stillingen er ledig fra dd

Arbeidsoppgaver:

Klinisk arbeid med et bredt spekter av psykiske lidelser  
Oppgaver knyttet til inntaksvurderinger, utredning, diagnostisering, behandling og utskriving
Veiledning og kvalitetssikring av klinisk arbeid  
Bidra med  fagutvikling  og undervisning av personalet 
Bidra til godt tverrfaglig samarbeid    
Samarbeid og veiledning til familier og foresatte
Samarbeid og veiledning til kommunale tjenester i pasientsaker
Intern veiledning og deltakelse i kvalitetsutvikling
Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten
Ivareta fortløpende dokumentasjon i journal 

Kvalifikasjoner:

Godkjenning som psykologspesialist, med klinisk spesialitet i arbeid med barn/ungdom eller annen relevant spesialisering.
Erfaring innen psykisk helsevern er en fordel
Erfaring med klinisk arbeid, utredning og behandling med barn, ungdom og familier
God formal- og realkompetanse innen bruk av utredningsverktøy til diagnostikk / evne-/funksjonsutredninger.
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med nevroutviklingsforstyrrelser og/eller familie-rettet behandling
Det er en fordel med erfaring fra tverrfaglig arbeid
Grunnleggende IKT-kunnskaper og gode dokumentasjonsferdigheter
Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig  
Førerkort klasse B, og disponerer egen bil
Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen 

Personlige egenskaper:

Engasjement for arbeid med barn og unges psykiske helse
Gode evner til å skape virksomme samarbeidsrelasjoner med og rundt barn, foresatte og samarbeidsinstanser
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Gode evner til å jobbe selvstendig, effektivt og strukturert
Interesse og engasjement for fagutvikling
Evne til og trivsel med å jobbe målrettet og systematisk med endringsarbeid
Du liker å jobbe tverrfaglig, i et periodevis høyt tempo og bidrar til et trygt og positivt arbeidsmiljø  
Du er fleksibel og løsningsorientert
 

Vi tilbyr:

En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø
Engasjerte og løsningsorienterte  kollegaer
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, overenskomster og reglement
Muligheter for fagutvikling og kompetanseheving   
Gode permisjonsordninger for psykologspesialister
Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonsordning (KLP)
Lønn etter overenskomst

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.