Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist / Psykolog

Offentlig forvaltning

En av våre dyktige psykologer går over i annen stilling i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, og vi ser etter en psykologspesialist som har lyst til å jobbe i et fagfelt i stadig faglig utvikling og i en organisasjon med høye faglige ambisjoner. Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. juni 2023.

Seksjon utredning  er den del av Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling i Sykehuset Østfold HF, og er organisert i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. Avdelingen har 5 poliklinikker i henholdsvis Halden, Sarpsborg, Askim, Fredrikstad og Moss. I tillegg har avdelingen 2 døgnseksjoner ved sykehuset i Moss; TSB Avrusning og TSB Utredning.

Seksjon Utredning har 26,5 årsverk, fordelt på  sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, helsefagarbeidere, psykologer og lege. Seksjonens hovedoppdrag er utredning av komplekse tilstander (ROP-lidelser), hvor det er nødvendig med døgninnleggelse for sluttføring av påbegynt utredning. Vi gjennomfører også stabiliseringsopphold etter endt avrusning. Oppholdene er fra 3 til 6 uker. Seksjonen utfører Sykehuset Østfold sitt ansvar for gjennomføring av vedtak etter Helse- og omsorgstjenestelovens § 10-2, såkalt rustvang. Vi er opptatt av teamarbeide, hvor psykologen har en sentral posisjon i planlegging og gjennomføring av utredningene, men hvor det samtidig er en tverrfaglig gruppe som jobber i fellesskap for å få best mulig kvalitet på de helsetjenester vi gir. Arbeidsmengden gir ofte rom for fordypning og grundighet, men kan også være hektisk. Vi vil gjerne høre fra deg om du synes dette høres spennende ut, og om du kjenner deg igjen i kvalifikasjonene vi spør etter nedenfor.
 

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Norsk autorisasjon / eventuelt lisens
 • Erfaring fra rusbehandling og/eller psykisk helsevern er en fordel
 • Utredningserfaring

Personlige egenskaper:

 • Erfaring fra og interesse for rusbehandling og psykisk helsevern
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Erfaring fra, og gode evner til tverrfaglig samarbeide, men samtidig kunne jobbe selvstendig
 • Evne til å bidra til et godt, mangfoldig og trygt arbeidsmiljø for alle
 • Kreativitet og fleksibilitet i forhold til rolleutforming

Vi tilbyr:

 • Vi tilbyr veiledning og tilrettelegging for spesialisering i klinisk psykologi
 • Mulighet for aktiv deltakelse i utviklingsarbeide, både på avdelings- og seksjonsnivå
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.