Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Vi har ledig en 100 % fast stilling som psykologspesialist ved ARA Nedre. Det er også mulig for psykolog med erfaring innen TSB å søke. Vi er lokalisert på Åråsen i Lillestrøm, 10 minutter fra Oslo med tog. 

Som ansatt ved poliklinikken vil du være en del av et tverrfaglig team bestående av psykologer, sosionom, leger og sykepleiere. Vår hovedoppgave er å tilby tverrfaglig spesialisert behandling til mennesker med rus- og avhengighetslidelser, ofte i kombinasjon med psykiske lidelser. Behandlingstilbudet består av både individuell tilnærming, gruppeterapi og et pårørendetilbud.

Vi har som mål at vår poliklinikk skal være et arbeidssted der du som ansatt har rom til å utvikle deg som fagperson, har muligheten til å søke nye arbeidsoppgaver og kunne påvirke din egen arbeidshverdag. Vi ønsker å ha en ivaretakende kultur for deg som ansatt hvor fokuset er å kjenne mestring, utvikling og støtte i arbeidshverdagen. Dette er også en av de viktige arbeidsoppgavene som spesialist: å være veileder for psykologer og andre faggrupper. Som psykologspesialist i vår poliklinikk vil du ha din egen pasientportefølje, hvor det befinner seg et rom for å kunne jobbe psykoterapeutisk over tid med noen forløp, du vil delta i våre internundervisninger og være en tilgjengelig for andre behandlere ved behov for støtte i vurderinger.  

Vår avdeling er i en spennende utvikling med fokus på tjenesteutvikling forankret i avdelingens verdigrunnlag. Vi er opptatt av å ha pasienten i sentrum, noe som blant annet innebærer at pasientene skal oppleve å være delaktige i egne forløp. God samhandling med pasientenes pårørende og nettverk er noe vi legger stor vekt på.
 

Vi håper å få deg som ny kollega. 

Skulle en intern bli ansatt i stillingen vil det åpne seg muligheter for vikariat.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Foreta kartlegging, utredning og vurderinger knyttet til rus og psykiske lidelse
 • Ansvarlig behandler for egen pasientportefølje
 • Veiledning av psykologer og andre faggrupper
 • Rådgiver/veileder ut til kommunene
 • Delta i intern og ekstern undervisning/veiledning
 • En del av vårt inntaksteam
 • Delta i utvikling av fagmiljøet i seksjonen

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog, gjerne spesialist i rus- og avhengighetspsykologi
 • Det er ønskelig med erfaring fra poliklinisk arbeid
 • Det er ønskelig med erfaring og/eller interesse fra TSB
 • Søkeren må ha godt norsk språk, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Evnen til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • God evne til å bygge relasjoner
 • Gode samarbeidsevner
 • At du ser muligheter og ikke begrensninger
 • En positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet
 • Personlige egenskaper vil vektlegges

Vi tilbyr:

 • Sentral beliggenhet
 • En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring
 • Engasjerte kollegaer i en veldrevet poliklinikk
 • Tverrfaglig jobbing med pasienten i sentrum
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag
 • Fokus og ivaretakelse av deg som behandler
 • Mulighet til å bidra for videreutvikling av tjenestetilbudet på poliklinikken
 • Lønn etter overenskomst i AHUS
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud