Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Avdeling rus og avhengighet, Utredning og behandling, bygg C, har ledig fast 100 % stilling for psykologspesialist/psykolog.

Stillingen er ledig fra 03.04.23.

Vi ser etter deg som er interessert i å arbeide med pasienter med sammensatte utfordringer. Det er en faglig tankegang om at man bør ha en helhetlig forståelse rundt hver pasient. Du vil få mulighet til å arbeide med psykoterapi over lengre tid med en variert og spennende pasientgruppe. Det er mulighet til å arbeide med underliggende psykologiske prosesser som kan henge sammen med alvorlig rusavhengighet, og du vil være ansvarlig behandler for pasienten ved å utarbeide planer og behandlingstiltak ut fra pasientens individuelle behandlingsbehov. Det er rundt hver pasient tett arbeid i et team, som gir mulighet til gode drøftinger rundt ulike tiltak når det gjelder miljøterapeutiske tiltak i posten. Ofte er det komplekse problemstillinger hvor kartlegging og utredning er en del av behandlingsforløpet.

Vi ønsker en psykolog/psykologspesialist som er engasjert, ser nye utfordringer som spennende, og er glad i å samarbeide med andre i et tverrfaglig team. Det er en mentaliseringsbasert metodikk som er besluttet som fellesbasen i behandlingen ved posten. Det er likevel en tanke om at ulike psykologiske retninger eller metoder er berikende for pasienter og i tverrfaglige drøftinger. Det er andre psykologer som har erfaring fra feltet over tid, og det er på vår post lagt til rette for drøftingsmøter og kollegialveiledning.

Avdeling rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk og sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus -og avhengighetslidelser opplever mestring og økt livskvalitet, gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Avdeling rus og avhengighet består av rus- og avhengighetspoliklinikk og LAR poliklinikk nord og sør, to avgiftningsposter og en utredning- og behandlingspost. Våre poliklinikker er lokalisert i Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg, mens døgnpostene, fellesfunksjoner og avdelingssjefens stab er samlet på Skjerve, Nøtterøy ca. 6 km utenfor Tønsberg.   

Utredning og behandling, bygg C tilbyr utredning og døgnbehandling for rusmiddelavhengige over 18 år. Behandlingsposten har 20 døgnplasser, og er inndelt i utredningsavsnitt, kvinne- og mannsavsnitt. Ved eventuell endring i behov, kan det være aktuelt med en overføring av stillingen til annet arbeidssted innen avdeling rus og avhengighet.

Ring oss gjerne for en uformell prat om hva vi driver med.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging, utredning og diagnostisering av rus- og psykiske lidelser ved bruk av strukturerte verktøy
 • Terapeutisk oppfølging av inneliggende pasienter, med hovedfokus på stabilisering, motivasjon ogkartlegging/utredning
 • Veiledning av personalet og samarbeidspartnere
 • Bidra til å videreutvikle det totale utredning - og behandlingstilbudet ved posten og avdelingen somhelhet, herunder bistå med internundervisning

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist (klinisk voksen eller rus)
 • Psykologer med norsk autorisasjon uten spesialistkompetanse oppfordres også til å søke
 • Den som tilsettes må dokumentere norsk offentlig godkjenning
 • Det må kunne dokumenteres praksis og veiledning ved ansettelse
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter deg som har interesse for, og fortrinnsvis erfaring fra det aktuelle fagområdet
 • Du har evne og lyst til å jobbe strukturert, fleksibelt, selvstendig og i team
 • Du har din faglige forankring i evidensbasert behandling
 • Det er ønskelig med veiledningskompetanse og/eller utredningskompetanse
 • Du bidrar med faglig utvikling
 • Du har evne og vilje til refleksjon over eget arbeid
 • Du har gode datakunnskaper og god systemforståelse
 • Personlig egnethet for faget og arbeidsoppgavene vil vektlegges i stor grad

Vi tilbyr:

 • Arbeid i et hektisk, men spennende miljø
 • Et tverrfaglig høyt kvalifisert fagmiljø og et inkluderende arbeidsfellesskap
 • Tilrettelegging for spesialisering eller vedlikehold av oppnådd spesialitet
 • Studiepermisjon for spesialister ut fra gjeldende overenskomster
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger, se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.