Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist / psykolog

Offentlig forvaltning

TSB Askim holder til i nyoppussede, fine lokaler i Askim Helsehus og er samlokalisert med DPS, BUPP og kommunale tjenester. Helsehuset ligger sentralt i Askim og i gangavstand fra togstasjonen. Seksjonen har 11 engasjerte ansatte og er sammensatt av leger, psykologer, sykepleier, vernepleiere, sosionomer og merkantile. Samlet sikrer dette tverrfaglige teamet bred kompetanse og erfaring, og stort engasjement for fagfeltet og pasientgruppen. En psykologs arbeidsoppgaver ved poliklinikken er varierte, med stor mulighet for å tilegne seg bredde i arbeidet med rusavhengighet som fagområde. Vi har travle og meningsfylte dager på jobb!

Avdelingens poliklinikker er under stadig vekst og videreutvikling for å kunne yte tilpassede, tilgjengelige og fleksible tjenester ovenfor målgruppen. Dette innebærer videreutvikling av eksisterende behandlings- og samarbeidsmodeller, herunder strukturer for økt reell tverrfaglighet i pasientarbeidet, ambulant virksomhet og gruppetilbud.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk og terapeutisk arbeid med pasienter og pårørende
 • Bidra med psykologfaglig kompetanse som del av det tverrfaglige teamet
 • Utredning og diagnostiske vurderinger i egne og andres pasientforløp
 • Utforming og evaluering av behandlingsplaner
 • Mulighet for å drive gruppeterapi: både utvikling og gjennomføring
 • Teamarbeid, tverrfaglig drøftinger og samarbeid, inkludert veiledning av kolleger
 • Psykologspesialist vil også ha ansvar for veiledning av psykologer i spesialisering
 • Deltakelse i internt utviklingsarbeid ved poliklinikken og utvikling av tjenestene
 • Nær kontakt og samarbeid med øvrige instanser i første- og annenlinjetjenesten. Dette innebærer også ekstern veiledning til andre deler av hjelpeapparatet
 • Arenafleksibel tilnærming må påregnes 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Spesialisering i rus- og avhengighetspsykologi eller voksenpsykologi er ønskelig, men andre spesialiteter og psykologer i spesialisering kan også være aktuelle
 • Kunnskap om og erfaring med klinisk arbeid
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til kartleggings- og utredningverktøy for differensialdiagnostiske vurderinger

Personlige egenskaper:

 • Lyst og ønske om å jobbe med mennesker med avhengighetsproblematikk er en forutsetning. Dette innebærer å trives med og å se verdien av å jobbe i skjæringspunktet mellom behandling/rehabilitering og skadereduksjon
 • Engasjement for, og kunnskap om, rus- og avhengighetsbehandling
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Lyst og vilje til tverrfaglig samarbeid og fokus
 • Evne til og ønske om å yte fleksible tjenester ovenfor en målgruppe som krever individuelt tilpassede behandlingsløp. Dette handler også om evne og vilje til å se verdien av ikke-strømlinjeformede behandlingsløp, tilby arenafleksible tilnærminger og likevel yte god helsehjelp
 • Kjennskap til elektroniske journalsystemer og generell bruk av IT er en fordel
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • Et godt fagmiljø med engasjerte kolleger og et inkluderende arbeidsmiljø
 • En spennende, selvstendig og utfordrende jobb med stor mulighet til å påvirke egen arbeidsplass
 • Gode velferdsordninger
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Fire måneder studiepermisjon hvert femte år for psykologspesialister
 • Mulighet for spesialisering for ikke-spesialister

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi gjør oppmerksom på at alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.