Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Vi har ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist/psykolog.

Stillingen har sitt arbeidsforhold i Enhet for fysikalsk medisin og forebygging (EFF) i Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFR) og knyttet til teamene som jobber med sykelig overvekt hvor behandling og endring av livsstil har hovedfokus både hos barn, ungdom, familier og voksne. Teamene består av faggruppene: leger, fysioterapeuter, sykepleier, klinisk ernæringsfysiologer og psykologer. 

Enheten leverer tjenester til befolkningen på hele Agder. Vi tilbyr poliklinisk utredning og behandling for pasienter med sykelig overvekt, utredning og behandling av muskel/skjelettlidelser, arbeidsrettet rehabilitering og smertepoliklinikk.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Utrede, behandle og rehabilitere i samarbeid med tverrfaglig team.
 • Psykologisk kartlegging og behandling.
 • Lede grupper for voksne med sykelig overvekt hvor behandling og endring av livsstil har hovedfokus.
 • Undervisning og veiledning individuelt og i gruppe.
 • Planlegge og gjennomføre gruppebehandling.
 • Undervisning og veiledning av helsepersonell.
 • Bidra med intern faglig utvikling.
 • Representere og videreutvikle psykologfaget i et tverrfaglig miljø.

Kvalifikasjoner:

 • Kunnskap og erfaring med livstilssykdommer, spiseforstyrrelser, traumer og/ eller avhengighetsproblematikk.
 • Relevant spesialisering, videreutdanning, veiledningskompetanse.
 • Erfaring med grupper.
 • Beherske norsk både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Utviklingsorientert.
 • Interessert i fagutvikling og evaluering/forskning.
 • Faglig trygg og ansvarlig.
 • Gode samarbeidsegenskaper.
 • God formidlingsevne, skriftlig og muntlig.
 • Vi vil legge vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • En unik mulighet til å arbeide aktivt med pasienter fra både et psykologisk- og somatisk perspektiv.
 • Et sosialt og faglig solid arbeidsmiljø.
 • Ikke spesialister: Kurs og veiledning i tråd med NPF`s spesialistutdanning.
 • Psykologer med lisens: To-årig veiledet praksis i henhold til Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) sine krav.